ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 55869
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Osyris lanceolata Hochst. & Steud.
Family name

ชื่อวงศ์

SANTALACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 11-85
Collected date

วันที่เก็บ

15 Nov 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open, very degraded, eroded area in very degraded, deciduous dipterocarp-oak, seasonal, hardwood forest; sparse scrub growth on psilomelain (MnO2) strip mined site. Deciduous treatlet 5 m tall, basal diameter 7 cm; bark thin, nearly smooth, grey branchlets light green, turning grey; inflorescence axes pale light green, turning pale light yellow-green; calyx light green; anthers cream, disc bright light green; leaves dull green above, dull light green underneath; plant lacking sap; rare.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

775
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16481 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. P. Suksathan 2154
2. 41264 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. S. Watthana 3262
3. 60861 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Ling Shein Man 087099
4. 62035 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087451
5. 64550 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. W. Pongamornkul 3099
6. 65763 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. M. Norsaengsri 10255
7. 72970 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. M. Norsaengsri 10751
8. 75998 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095350
9. 77885 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. M. Norsaengsri 11147
10. 78663 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092300
11. 78664 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092579
12. 78665 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Ling Shein Mang 093080
13. 78666 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Ling Shein Mang 096054
14. 78667 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Ling Shein Mang 096056
15. 80683 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. W. Pongamornkul 4540
16. 82380 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5734
17. 82397 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097693
18. 82398 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097920
19. 83252 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. W. Pongamornkul 4787
20. 85755 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. W. Pongamornkul et al. 5095
21. 88256 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. W. Pongamornkul 5262
22. 89999 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. T. Pingyot 013
23. 90491 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-413
24. 90492 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-414
25. 92754 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. N. Muangyen 1324
26. 98123 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-004
27. 111727 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-247
28. 111730 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-250
29. 128270 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2071
30. 128283 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2084

ปิด

QR code