ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 55881
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 12 14
Collected date

วันที่เก็บ

13 Feb 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open, disturbed, overgrown area in deciduous, seasonal, hardwood + bamboo, forested area; shale bedrock evergreen ground herb; stems trailing, 2-3 m long, green; inflorescences & infructescences erect ; axes dull green & reddish; standard dull light green; calyx pale light green & reddish; wings very dark purple-blackish; keel pink-reddish; pods green, turning brown; leaflet blades dull dark green above, dull light green underneath.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

325
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 39879 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. M. Norsaengsri 4986
2. 41312 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. V.D. Buchkin, N.A. Bokal s.n.
3. 55981 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. M. Norsaengsri, N. Tathana 8596
4. 94120 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. J. Murata, Y. Tateichi, T. Sugawara, H. Nagamasu, Soe Pe, Win Twat 404
5. 112005 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Angkhana Inta, Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Punchay Kittiyut 9131
6. 112007 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9129
7. 112041 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9091
8. 112083 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai, Butapha Kongkeow 9045
9. 113016 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6621
10. 113074 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6679
11. 122505 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9498
12. 122190 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9450
13. 122201 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9439
14. 122213 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9427
15. 122222 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno 9418
16. 122416 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9265
17. 122429 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9277
18. 122440 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9289
19. 122450 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9479
20. 122457 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9486
21. 122528 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9522
22. 125792 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9606
23. 125812 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9626
24. 130146 Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. N. Muangyen 3796

ปิด

QR code