ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 56026
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 8641
Collected date

วันที่เก็บ

26 Dec 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in deciduous forest. Flower purplish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Bueng Kan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

173
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

95    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 28018 Strobilanthes sp. S. Watthana 1970
2. 34548 Strobilanthes sp. P. Suksathan 4354
3. 37834 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 3799
4. 38992 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 2337
5. 39056 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 2401
6. 39683 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 4771
7. 51780 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7834
8. 56018 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8633
9. 60834 Strobilanthes sp. Ling Shein Man 087129
10. 64280 Strobilanthes sp. Li-Jianwu 1167
11. 65809 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10303
12. 72941 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 10722
13. 76295 Strobilanthes sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094893
14. 78389 Strobilanthes sp. V. Nguanchoo 186
15. 80144 Strobilanthes sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097269
16. 80436 Strobilanthes sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-251
17. 81035 Strobilanthes sp. C. Maknoi 7216
18. 81139 Strobilanthes sp. C. Maknoi 7320
19. 83240 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 4775
20. 89034 Strobilanthes sp. N. Muangyen 625
21. 95584 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 5945
22. 98124 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-005
23. 98480 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-360
24. 103879 Strobilanthes sp. S. Kamonnate 675.1
25. 104468 Strobilanthes sp. T. Khambai 491
26. 107337 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-099
27. 107458 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-231
28. 109546 Strobilanthes sp. Benjaporn Phookaphin 4
29. 109839 Strobilanthes sp. TLBG 218
30. 110437 Strobilanthes sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5555
31. 112491 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1268
32. 114280 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4482
33. 114348 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4691
34. 114372 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4715
35. 114552 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4901
36. 114624 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4972
37. 116170 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6822
38. 116264 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6916
39. 116385 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-009
40. 116518 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-142
41. 116552 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-176
42. 116691 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-314
43. 116812 Strobilanthes sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-004
44. 117751 Strobilanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-121
45. 117859 Strobilanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-229
46. 118092 Strobilanthes sp. N. Pan-in 052
47. 118300 Strobilanthes sp. K. Inthamma 188
48. 118305 Strobilanthes sp. K. Inthamma 193
49. 120815 Strobilanthes sp. N. Muangyen 2797
50. 121486 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1106
51. 121506 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1126
52. 121938 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1273
53. 121946 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1281
54. 121947 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1282
55. 121957 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1292
56. 121969 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1304
57. 122038 Strobilanthes sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1372
58. 122847 Strobilanthes sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-317
59. 123905 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5827
60. 124455 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in PSD008
61. 124832 Strobilanthes sp. N. Muangyen 3409
62. 125103 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 725
63. 129148 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2695
64. 128558 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1998
65. 129113 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2660
66. 130121 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2767
67. 130123 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2769
68. 130747 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2793
69. 130767 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2813
70. 130785 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2831
71. 131387 Strobilanthes sp. Mamoru Kanzaki & Naho Ando 283120-MO2-Y 306
72. 132285 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7411
73. 132351 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7193
74. 132467 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7309
75. 133163 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 951
76. 133201 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 989
77. 133206 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 994
78. 133247 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1035
79. 133328 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1117
80. 133581 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in V 366
81. 134463 Strobilanthes sp. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Pumikong 78
82. 134517 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3150
83. 135145 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3311
84. 135179 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3345
85. 138019 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2913
86. 135355 Strobilanthes sp. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 139
87. 135987 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7949
88. 136452 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3477
89. 137651 Strobilanthes sp. K. Inthamma 1235
90. 137918 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2812
91. 138672 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in 547
92. 138714 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in 589
93. 140247 Strobilanthes sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100303
94. 140248 Strobilanthes sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101677
95. 140249 Strobilanthes sp. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101683

ปิด

QR code