ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 56247
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eulalia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 560
Collected date

วันที่เก็บ

10 Oct 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tufted. Spikelets dark brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sakon Nakhon, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2288 Eulalia sp. W. Nanakorn 2288
2. 2055 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 2055
3. 2057 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 2057
4. 2076 Eulalia sp. M. Norsaengsri s.n.
5. 2083 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 2083
6. 2399 Eulalia sp. M. Norsaengsri s.n.
7. 2534 Eulalia sp. M. Norsaengsri s.n.
8. 3615 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 3615
9. 5541 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 5541
10. 7879 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 7879
11. 18892 Eulalia sp. M. Norsaengsri 1140
12. 23575 Eulalia sp. C. Glamwaewwong 473
13. 22058 Eulalia sp. M. Norsaengsri 1813
14. 22093 Eulalia sp. M. Norsaengsri 1848
15. 22317 Eulalia sp. M. Norsaengsri 1887
16. 22331 Eulalia sp. M. Norsaengsri 1901
17. 24478 Eulalia sp. S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21812
18. 34770 Eulalia sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3138
19. 39356 Eulalia sp. M. Norsaengsri 4442
20. 39377 Eulalia sp. M. Norsaengsri 4463
21. 39543 Eulalia sp. M. Norsaengsri 4632
22. 39608 Eulalia sp. M. Norsaengsri 4696
23. 42768 Eulalia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6234
24. 52408 Eulalia sp. W. Nanakorn et al. 5528.1
25. 53658 Eulalia sp. M. Norsaengsri 573
26. 53675 Eulalia sp. M. Norsaengsri 555
27. 53682 Eulalia sp. M. Norsaengsri s.n.
28. 56248 Eulalia sp. M. Norsaengsri s.n.
29. 56254 Eulalia sp. M. Norsaengsri 587
30. 57226 Eulalia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0073
31. 63768 Eulalia sp. M. Norsaengsri 2217
32. 63669 Eulalia sp. M. Norsaengsri 2474
33. 63750 Eulalia sp. M. Norsaengsri 2097
34. 64228 Eulalia sp. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N.; Sirimongkol, S.; Supachok, P. 7554
35. 64229 Eulalia sp. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N.; Sirimongkol, S.; Supachok, P. 7553
36. 67391 Eulalia sp. M. Norsaengsri 2200
37. 67405 Eulalia sp. M. Norsaengsri 2207
38. 67408 Eulalia sp. M. Norsaengsri 2210
39. 67409 Eulalia sp. M. Norsaengsri 2211
40. 71201 Eulalia sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 2992
41. 71211 Eulalia sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3007
42. 71212 Eulalia sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3008
43. 71215 Eulalia sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3011
44. 73255 Eulalia sp. C. Lakoet 0413
45. 73256 Eulalia sp. C. Lakoet 0414
46. 73560 Eulalia sp. P. Traiperm & Layton 521
47. 82507 Eulalia sp. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097581
48. 82945 Eulalia sp. M. Norsaengsri 12329
49. 140691 Eulalia sp. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe - 101730

ปิด

QR code