ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 56476
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Premna sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051235
Collected date

วันที่เก็บ

24 May 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous dry dipterocarp forest. Forest edge. Tree ca. 10 m. Fruits blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

84    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6703 Premna sp. W. Nanakorn et al. 6703
2. 18994 Premna sp. W. Nanakorn et al. 18994
3. 23306 Premna sp. W. Pongamornkul 952
4. 27601 Premna sp. C. Maknoi 788
5. 29651 Premna sp. C. Glamwaewwong 1385
6. 31927 Premna sp. C. Maknoi 1371
7. 32841 Premna sp. N. Muangyen 157
8. 34114 Premna sp. W. Pongamornkul 2039
9. 34919 Premna sp. C. Leeratiwong 06-307
10. 37838 Premna sp. M. Norsaengsri 3803
11. 38385 Premna sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2157
12. 40655 Premna sp. S. Watthana 3057
13. 41258 Premna sp. S. Watthana 3257
14. 45086 Premna sp. M. Tanaros 488
15. 45087 Premna sp. M. Tanaros 489
16. 45905 Premna sp. C. Maknoi 3818
17. 47896 Premna sp. M. Norsaengsri 7064
18. 48678 Premna sp. M. Norsaengsri s.n.
19. 51510 Premna sp. Kanchana & Pattaraporn 7
20. 53916 Premna sp. C. Maknoi 3198
21. 56502 Premna sp. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051139
22. 59740 Premna sp. S. Klongngern 35
23. 61937 Premna sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087395
24. 62054 Premna sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087423
25. 62528 Premna sp. Romklao Botanical Garden 0468/2555
26. 62609 Premna sp. W. Pongamornkul 2862
27. 64704 Premna sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9968
28. 65996 Premna sp. M. Norsaengsri 3042
29. 65997 Premna sp. M. Norsaengsri 3874
30. 66336 Premna sp. W. Pongamornkul 3376
31. 66545 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3365
32. 66548 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3368
33. 66896 Premna sp. W. Pongamornkul 3478
34. 67259 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 772
35. 67580 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 847
36. 67601 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 868
37. 67758 Premna sp. M. Norsaengsri 5816
38. 68179 Premna sp. C. Maknoi 4284
39. 68305 Premna sp. C. Maknoi 4408
40. 68750 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089568
41. 68803 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089628
42. 68805 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089631
43. 68821 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089645
44. 68861 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089693
45. 71374 Premna sp. W. Pongamornkul 3814
46. 73054 Premna sp. M. Norsaengsri 11221
47. 73055 Premna sp. M. Norsaengsri 11222
48. 72868 Premna sp. M. Norsaengsri 10985
49. 73069 Premna sp. M. Norsaengsri 11237
50. 73730 Premna sp. W. Pongamornkul 04140
51. 75010 Premna sp. M. Norsaengsri 11055
52. 75209 Premna sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2280
53. 75266 Premna sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2468
54. 75489 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095181
55. 75968 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094308
56. 76007 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095365
57. 79169 Premna sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-364
58. 79238 Premna sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-433
59. 81346 Premna sp. C. Maknoi 7528
60. 85354 Premna sp. C. Maknoi 8002
61. 85491 Premna sp. C. Maknoi 8190
62. 86298 Premna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-302
63. 87535 Premna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-377
64. 88024 Premna sp. C. Maknoi 7710
65. 89818 Premna sp. C. Maknoi 4775
66. 91003 Premna sp. N. Muangyen 1013
67. 91098 Premna sp. N. Muangyen 1108
68. 91780 Premna sp. N. Muangyen 1148
69. 91807 Premna sp. N. Muangyen 1175
70. 95159 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-198
71. 95174 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-213
72. 95184 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-223
73. 95764 Premna sp. W. Pongamornkul 6048
74. 98720 Premna sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-197
75. 104640 Premna sp. C. Maknoi 5784
76. 104789 Premna sp. C. Maknoi 5665
77. 111369 Premna sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-317
78. 112585 Premna sp. C. Maknoi 3382
79. 113589 Premna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-290
80. 114927 Premna sp. T. Choopan et al. 2018-149
81. 116314 Premna sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6966
82. 117921 Premna sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-291
83. 119140 Premna sp. N. Boonruang 0250
84. 124644 Premna sp. N. Muangyen 3221

ปิด

QR code