ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 56640
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Apostasia wallichii R.Brown
Family name

ชื่อวงศ์

ORCHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Puangpen et al. N547
Collected date

วันที่เก็บ

13 Apr 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Songkhla, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

15    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3233 Apostasia wallichii R.Brown W. Nanakorn et al. 3233
2. 6836 Apostasia wallichii R.Brown W. Nanakorn et al. 6836
3. 7535 Apostasia wallichii R.Brown W. Nanakorn et al. 7535
4. 13921 Apostasia wallichii R.Brown P. Suksathan 1620
5. 14920 Apostasia wallichii R.Brown S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 460
6. 17186 Apostasia wallichii R.Brown P. Suksathan 2495
7. 17550 Apostasia wallichii R.Brown S. Sasrirat s.n.
8. 27783 Apostasia wallichii R.Brown C. Maknoi 527
9. 38559 Apostasia wallichii R.Brown C. Maknoi & P. Srisanga 2331
10. 43214 Apostasia wallichii R.Brown Tao Guo-da 9016
11. 56639 Apostasia wallichii R.Brown Puangpen et al. N368
12. 63976 Apostasia wallichii R.Brown M. Pinyosak & W. Boonchai 134
13. 73539 Apostasia wallichii R.Brown S. Watthana & W. La-ongsri 4186
14. 73540 Apostasia wallichii R.Brown S. Watthana & W. La-ongsri 4187
15. 88037 Apostasia wallichii R.Brown C. Maknoi 7723

ปิด

QR code