ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 56703
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmos chinensis Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Puangpen et al. N193
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Songkhla, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2004 Desmos chinensis Lour. W. Nanakorn et al. 2004
2. 2563 Desmos chinensis Lour. W. Nanakorn et al. 2563
3. 13127 Desmos chinensis Lour. W. Nanakorn et al. 13127
4. 20310 Desmos chinensis Lour. M. Norsaengsri 1369
5. 22562 Desmos chinensis Lour. P. Srisanga 2401
6. 24822 Desmos chinensis Lour. K. Kertsawang 357
7. 25559 Desmos chinensis Lour. W. Nanakorn et al 25559
8. 36760 Desmos chinensis Lour. P. Suksathan 4504
9. 42043 Desmos chinensis Lour. Zhou Shi-shun 1685
10. 47123 Desmos chinensis Lour. Chusie KY183
11. 51568 Desmos chinensis Lour. W. La-ongsri & N. Romkham 1241
12. 55177 Desmos chinensis Lour. P. Chantaranothai et al. s.n.
13. 56611 Desmos chinensis Lour. Puangpen et al. N506
14. 71132 Desmos chinensis Lour. CU PI.Res.U. 266
15. 83138 Desmos chinensis Lour. W. Pongamornkul 4673
16. 83163 Desmos chinensis Lour. W. Pongamornkul 4699
17. 83411 Desmos chinensis Lour. Ubonwan Upho UBON 470
18. 83412 Desmos chinensis Lour. Ubonwan Upho UBON 937
19. 86738 Desmos chinensis Lour. C. Glamwaewwong 032/58
20. 96326 Desmos chinensis Lour. Mahasarakham University 9
21. 96341 Desmos chinensis Lour. Mahasarakham University 24
22. 109927 Desmos chinensis Lour. TLBG 523

ปิด

QR code