ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 56741
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Disporopsis longifolia Craib
Family name

ชื่อวงศ์

ASPARAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1931
Collected date

วันที่เก็บ

28 Nov 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Warintorn Khattiyot
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in limestone forest. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

664
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4207 Disporopsis longifolia Craib W. Nanakorn et al. 4207
2. 5313 Disporopsis longifolia Craib W. Nanakorn et al. 5313
3. 5944 Disporopsis longifolia Craib W. Nanakorn et al. 5944
4. 8003 Disporopsis longifolia Craib W. Nanakorn et al. 8003
5. 8112 Disporopsis longifolia Craib W. Nanakorn et al. 8112
6. 9647 Disporopsis longifolia Craib W. Nanakorn et al. 9647
7. 11080 Disporopsis longifolia Craib W. Pongamornkul 98
8. 11603 Disporopsis longifolia Craib W. Pongamornkul 202
9. 14615 Disporopsis longifolia Craib P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 827
10. 15729 Disporopsis longifolia Craib P. Suksathan & David J. Middleton 1831
11. 16602 Disporopsis longifolia Craib P. Srisanga 1196
12. 20919 Disporopsis longifolia Craib P. Srisanga 1931
13. 23256 Disporopsis longifolia Craib C. Glamwaewwong 271
14. 24089 Disporopsis longifolia Craib C. Glamwaewwong 668
15. 27654 Disporopsis longifolia Craib C. Maknoi 840
16. 29782 Disporopsis longifolia Craib C. Maknoi 1103
17. 33365 Disporopsis longifolia Craib Jatupol K. 07-146
18. 40372 Disporopsis longifolia Craib C. Maknoi 2743
19. 42132 Disporopsis longifolia Craib Zhou Shi-shun 3204
20. 48124 Disporopsis longifolia Craib W. Boonprakop 0133
21. 51095 Disporopsis longifolia Craib W. Pongamornkul 2701
22. 51538 Disporopsis longifolia Craib W. La-ongsri & N. Romkham 1211
23. 54780 Disporopsis longifolia Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1773
24. 55327 Disporopsis longifolia Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 8284
25. 58689 Disporopsis longifolia Craib Zhou-Shishun 3836
26. 59187 Disporopsis longifolia Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 9724
27. 64105 Disporopsis longifolia Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2507
28. 65356 Disporopsis longifolia Craib W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2424
29. 68535 Disporopsis longifolia Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2899
30. 68572 Disporopsis longifolia Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2936
31. 70145 Disporopsis longifolia Craib N. Muangyen 0032
32. 78244 Disporopsis longifolia Craib V. Nguanchoo 472
33. 78330 Disporopsis longifolia Craib V. Nguanchoo 257
34. 78391 Disporopsis longifolia Craib V. Nguanchoo 190
35. 80815 Disporopsis longifolia Craib K. Phoutthavong et al. 477
36. 84357 Disporopsis longifolia Craib W. Khattiyot 448
37. 85829 Disporopsis longifolia Craib M. Norsaengsri 12482
38. 86476 Disporopsis longifolia Craib W. Tanming 928
39. 86987 Disporopsis longifolia Craib C. Glamwaewwong 280/58
40. 88490 Disporopsis longifolia Craib N. Muangyen 342
41. 89381 Disporopsis longifolia Craib W. Pongamornkul 5481
42. 90797 Disporopsis longifolia Craib W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3405
43. 91144 Disporopsis longifolia Craib W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3511
44. 91867 Disporopsis longifolia Craib N. Muangyen 1235
45. 93140 Disporopsis longifolia Craib K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane KP385
46. 102423 Disporopsis longifolia Craib V. Nguanchoo 660
47. 102551 Disporopsis longifolia Craib V. Nguanchoo 808
48. 102717 Disporopsis longifolia Craib V. Nguanchoo 1013
49. 104711 Disporopsis longifolia Craib C. Maknoi 5586
50. 104826 Disporopsis longifolia Craib C. Maknoi 5702
51. 104974 Disporopsis longifolia Craib C. Maknoi 6132
52. 110149 Disporopsis longifolia Craib P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1022
53. 109729 Disporopsis longifolia Craib Kanokpan Nhoodang 6
54. 113274 Disporopsis longifolia Craib P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3967
55. 115291 Disporopsis longifolia Craib W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 826
56. 115351 Disporopsis longifolia Craib W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 886
57. 117520 Disporopsis longifolia Craib P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1612
58. 117816 Disporopsis longifolia Craib C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-186
59. 118909 Disporopsis longifolia Craib K. Inthamma 487
60. 121594 Disporopsis longifolia Craib N. Boonruang 0497
61. 123734 Disporopsis longifolia Craib C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-271
62. 123780 Disporopsis longifolia Craib C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-317
63. 132101 Disporopsis longifolia Craib W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2910

ปิด

QR code