ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 5947
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hoya sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASCLEPIADACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 5947
Collected date

วันที่เก็บ

29 Jan 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

David J. Middleton
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 17311 Hoya sp. P. Suksathan 2620
2. 18824 Hoya sp. W. Nanakorn 1107
3. 19514 Hoya sp. W. Pongamornkul 681
4. 25574 Hoya sp. C. Maknoi 610
5. 27226 Hoya sp. P. Suksathan 3879
6. 29531 Hoya sp. P. Suksathan s.n.
7. 29748 Hoya sp. C. Maknoi 1069
8. 30301 Hoya sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1256
9. 31025 Hoya sp. K. Kertsawang 731
10. 37031 Hoya sp. P. Suksathan 4600
11. 64262 Hoya sp. Li-Jianwu 1137
12. 64511 Hoya sp. W. Pongamornkul 3060
13. 68760 Hoya sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089579
14. 73464 Hoya sp. C. Lakoet 0624
15. 76174 Hoya sp. C. Maknoi 6720
16. 79225 Hoya sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-420
17. 80169 Hoya sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097683
18. 80821 Hoya sp. K. Phoutthavong et al. 373
19. 81921 Hoya sp. M. Norsaengsri 11955
20. 83628 Hoya sp. S. Bunma s.n.
21. 82862 Hoya sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2728
22. 83203 Hoya sp. W. Pongamornkul 4738
23. 83207 Hoya sp. W. Pongamornkul 4742
24. 85672 Hoya sp. W. Pongamornkul 5013
25. 85715 Hoya sp. W. Pongamornkul 5056
26. 85798 Hoya sp. W. Pongamornkul et al. 5137
27. 86301 Hoya sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-305
28. 89100 Hoya sp. N. Muangyen 691
29. 92725 Hoya sp. S. Watthana & P. Srisanga 3156
30. 94904 Hoya sp. D. Argyriou 416
31. 96487 Hoya sp. C. Glamwaewwong 003/60
32. 96489 Hoya sp. C. Glamwaewwong 005/60
33. 96492 Hoya sp. C. Glamwaewwong 008/60
34. 96493 Hoya sp. C. Glamwaewwong 009/60
35. 96495 Hoya sp. C. Glamwaewwong 011/60
36. 96498 Hoya sp. C. Glamwaewwong 014/60
37. 96501 Hoya sp. C. Glamwaewwong 017/60
38. 96502 Hoya sp. C. Glamwaewwong 018/60
39. 96509 Hoya sp. C. Glamwaewwong 025/60
40. 96510 Hoya sp. C. Glamwaewwong 026/60
41. 96512 Hoya sp. C. Glamwaewwong 028/60
42. 96583 Hoya sp. C. Glamwaewwong 099/60
43. 96584 Hoya sp. C. Glamwaewwong 100/60
44. 96585 Hoya sp. C. Glamwaewwong 101/60
45. 96625 Hoya sp. C. Glamwaewwong 141/60
46. 106825 Hoya sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 545
47. 110749 Hoya sp. N. Muangyen 1957

ปิด

QR code