ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 56976
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cnestis palala (Lour.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

CONNARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2061
Collected date

วันที่เก็บ

1 Dec 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3 m high by roadside. Flower cream, pedundle red. Petal cream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

764
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3289 Cnestis palala (Lour.) Merr. W. Nanakorn et al. 3289
2. 3971 Cnestis palala (Lour.) Merr. W. Nanakorn et al. 3971
3. 7994 Cnestis palala (Lour.) Merr. W. Nanakorn et al. 7994
4. 8163 Cnestis palala (Lour.) Merr. W. Nanakorn et al. 8163
5. 13578 Cnestis palala (Lour.) Merr. S. Watthana & W. Pongamornkul 236
6. 27207 Cnestis palala (Lour.) Merr. P. Suksathan 3860
7. 38953 Cnestis palala (Lour.) Merr. C. Maknoi 2623
8. 53898 Cnestis palala (Lour.) Merr. C. Maknoi 3180
9. 54404 Cnestis palala (Lour.) Merr. T. Yingkhachorn 85
10. 59984 Cnestis palala (Lour.) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2143
11. 62359 Cnestis palala (Lour.) Merr. Romklao Botanical Garden 0646/2555
12. 66034 Cnestis palala (Lour.) Merr. K. Srithi 570
13. 66317 Cnestis palala (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 3357
14. 78860 Cnestis palala (Lour.) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-138
15. 81207 Cnestis palala (Lour.) Merr. C. Maknoi 7389
16. 82758 Cnestis palala (Lour.) Merr. C. Maknoi 7659
17. 83446 Cnestis palala (Lour.) Merr. Ubonwan Upho UBON 635
18. 89366 Cnestis palala (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 5466
19. 105829 Cnestis palala (Lour.) Merr. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK067
20. 110331 Cnestis palala (Lour.) Merr. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5448
21. 123744 Cnestis palala (Lour.) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-281
22. 130707 Cnestis palala (Lour.) Merr. S. Jantakun, K. Inthamma & B. Jantakun 18
23. 132044 Cnestis palala (Lour.) Merr. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 233
24. 133822 Cnestis palala (Lour.) Merr. R. Kantasrila MSD 22

ปิด

QR code