ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 57040
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia coccinea Wall.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 9319
Collected date

วันที่เก็บ

28 Mar 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flower orangish-red. By stream bank.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5125 Thunbergia coccinea Wall. W. Nanakorn et al. 5125
2. 8363 Thunbergia coccinea Wall. W. Nanakorn et al. 8363
3. 7998 Thunbergia coccinea Wall. W. Nanakorn et al. 7998
4. 10096 Thunbergia coccinea Wall. W. Nanakorn et al. 10096
5. 10140 Thunbergia coccinea Wall. P. Thongson 73
6. 15944 Thunbergia coccinea Wall. P. Suksathan & David J. Middleton 1854
7. 16276 Thunbergia coccinea Wall. P. Srisanga 1133
8. 16310 Thunbergia coccinea Wall. P. Srisanga 1167
9. 16607 Thunbergia coccinea Wall. P. Srisanga 1201
10. 16643 Thunbergia coccinea Wall. P. Srisanga 1237
11. 18649 Thunbergia coccinea Wall. P. Srisanga 1809
12. 20417 Thunbergia coccinea Wall. P. Thongson 162
13. 30276 Thunbergia coccinea Wall. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1230
14. 35833 Thunbergia coccinea Wall. C. Maknoi 1765
15. 43265 Thunbergia coccinea Wall. Zhou Shi-shun 3299
16. 44553 Thunbergia coccinea Wall. Zhou Shi-shun 3143
17. 45071 Thunbergia coccinea Wall. M. Tanaros 473
18. 48599 Thunbergia coccinea Wall. M. Norsaengsri & N. Tathana 7350
19. 48548 Thunbergia coccinea Wall. M. Norsaengsri & N. Tathana 7299
20. 49732 Thunbergia coccinea Wall. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31527
21. 51407 Thunbergia coccinea Wall. M. Norsaengsri & N. Tathana 7477
22. 52165 Thunbergia coccinea Wall. W. La-ongsri & N. Romkham 1407
23. 53091 Thunbergia coccinea Wall. Yin-Jiantao, Lu Yun 1354
24. 56178 Thunbergia coccinea Wall. M. Norsaengsri & N. Tathana 8948
25. 56146 Thunbergia coccinea Wall. M. Norsaengsri & N. Tathana 8916
26. 56771 Thunbergia coccinea Wall. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1961
27. 65950 Thunbergia coccinea Wall. K. Srithi 610
28. 68747 Thunbergia coccinea Wall. M. Norsaengsri 10658
29. 70005 Thunbergia coccinea Wall. J.F. Maxwell 12-286
30. 75900 Thunbergia coccinea Wall. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094462
31. 80542 Thunbergia coccinea Wall. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-357
32. 84093 Thunbergia coccinea Wall. W. Pongamornkul 4879
33. 89134 Thunbergia coccinea Wall. N. Muangyen 725
34. 89495 Thunbergia coccinea Wall. W. Pongamornkul 5595
35. 89681 Thunbergia coccinea Wall. W. Pongamornkul 5667
36. 89689 Thunbergia coccinea Wall. W. Pongamornkul 5675
37. 96016 Thunbergia coccinea Wall. P. Phaosrichai 414
38. 97382 Thunbergia coccinea Wall. QBG. Staff s.n.
39. 101742 Thunbergia coccinea Wall. P. Panyadee & W. Pongamornkul 027
40. 106782 Thunbergia coccinea Wall. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 502

ปิด

QR code