ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 57030
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair
Family name

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 9309
Collected date

วันที่เก็บ

28 Mar 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 7 m high. Flower pinkish-white. By stream bank.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

602
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 353 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 353
2. 5304 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 5304
3. 5577 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 5577
4. 6232 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 6232
5. 8766 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 8766
6. 8781 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 8781
7. 9008 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 9008
8. 9021 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 9021
9. 9022 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Nanakorn et al. 9022
10. 13865 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair P. Srisanga 568
11. 16993 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair P. Srisanga 1310
12. 19354 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri 1233
13. 29463 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Glamwaewwong 1336
14. 29577 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi & S. Watthana 1312
15. 50386 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63442
16. 50901 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair S. Watthana 3634
17. 51728 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri & N. Tathana 7782
18. 57896 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair T. Phoonlap 21
19. 59085 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair Yin-Jiantao 1856
20. 59217 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri & N. Tathana 9754
21. 62762 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri 9974
22. 64740 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri & C. Pitaksantipap 9383
23. 66843 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri 10441
24. 74911 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 6557
25. 74052 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair K. Khwan 191
26. 81176 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 7358
27. 81065 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 7246
28. 81897 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri 11931
29. 81985 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri 12018
30. 82796 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 7697
31. 83021 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri 12405
32. 83031 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair M. Norsaengsri 12415
33. 85372 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 8020
34. 88862 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 8463
35. 88926 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 8527
36. 95000 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair Chusie & Trithip Sukho MHRO019
37. 95899 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair N. Muangyen 1855
38. 101957 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair Phiangphak Sukkharak 7
39. 105467 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi 6810
40. 108605 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5207
41. 110283 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5400
42. 113248 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3941
43. 116372 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair N. Boonruang 0051
44. 117130 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair N. Muangyen 2397
45. 117333 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 919
46. 117907 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-277
47. 117973 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-343
48. 121061 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair N. Muangyen 3043
49. 121589 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair N. Boonruang 0492
50. 123891 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5813
51. 125735 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair K. Punchay 644
52. 127402 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5910
53. 127988 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair K. Inthamma 824
54. 128009 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair K. Inthamma 845
55. 131104 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2295
56. 133309 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C.Nair S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1098

ปิด

QR code