ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 57269
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Olax psittacorum (Lam.) Vahl
Family name

ชื่อวงศ์

OLACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0167
Collected date

วันที่เก็บ

22 Feb 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers white. Dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Maha Sarakham, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

169
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1688 Olax psittacorum (Lam.) Vahl W. Nanakorn et al. 1688
2. 3526 Olax psittacorum (Lam.) Vahl W. Nanakorn et al. 3526
3. 27605 Olax psittacorum (Lam.) Vahl C. Maknoi 792
4. 27906 Olax psittacorum (Lam.) Vahl K. Wangwasit 050616-3
5. 27922 Olax psittacorum (Lam.) Vahl K. Wangwasit 050616-19
6. 29892 Olax psittacorum (Lam.) Vahl C. Maknoi 1485
7. 30375 Olax psittacorum (Lam.) Vahl C. Maknoi 1514
8. 30383 Olax psittacorum (Lam.) Vahl C. Maknoi 1522
9. 32277 Olax psittacorum (Lam.) Vahl J.F. Maxwell 06-430
10. 34817 Olax psittacorum (Lam.) Vahl M. Norsaengsri 3226
11. 38103 Olax psittacorum (Lam.) Vahl M. Norsaengsri 3976
12. 39734 Olax psittacorum (Lam.) Vahl M. Norsaengsri 4841
13. 39999 Olax psittacorum (Lam.) Vahl M. Norsaengsri 5104
14. 40621 Olax psittacorum (Lam.) Vahl S. Baupiman 1
15. 46021 Olax psittacorum (Lam.) Vahl C. Maknoi 3716
16. 46022 Olax psittacorum (Lam.) Vahl C. Maknoi 3717
17. 46229 Olax psittacorum (Lam.) Vahl M. Norsaengsri 3226
18. 46946 Olax psittacorum (Lam.) Vahl M. Tanaros 420
19. 47787 Olax psittacorum (Lam.) Vahl S. Sawangsawat 182
20. 47873 Olax psittacorum (Lam.) Vahl M. Norsaengsri 7041
21. 47919 Olax psittacorum (Lam.) Vahl M. Norsaengsri 7087
22. 48160 Olax psittacorum (Lam.) Vahl W. Boonprakop 0180
23. 50985 Olax psittacorum (Lam.) Vahl M. Norsaengsri 5473
24. 57132 Olax psittacorum (Lam.) Vahl W. Boonprakop & M. Norsaengsri 247
25. 57982 Olax psittacorum (Lam.) Vahl M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9084
26. 58449 Olax psittacorum (Lam.) Vahl M. Norsaengsri & N. Tathana 9484
27. 59878 Olax psittacorum (Lam.) Vahl Romklao Botanical Garden 0269/2554
28. 60173 Olax psittacorum (Lam.) Vahl M. Norsaengsri 6003
29. 66504 Olax psittacorum (Lam.) Vahl P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3323
30. 69099 Olax psittacorum (Lam.) Vahl Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089368
31. 71288 Olax psittacorum (Lam.) Vahl W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 997
32. 76912 Olax psittacorum (Lam.) Vahl W. Tanming 686
33. 76856 Olax psittacorum (Lam.) Vahl W. Tanming 630
34. 78559 Olax psittacorum (Lam.) Vahl Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053333
35. 82198 Olax psittacorum (Lam.) Vahl P. Phaosrichai 131
36. 91790 Olax psittacorum (Lam.) Vahl N. Muangyen 1158
37. 92503 Olax psittacorum (Lam.) Vahl L. Kamkom 039
38. 92032 Olax psittacorum (Lam.) Vahl K. Kertsawang 3597
39. 93660 Olax psittacorum (Lam.) Vahl Rukarcha 70
40. 94254 Olax psittacorum (Lam.) Vahl N. Muangyen 1382
41. 100928 Olax psittacorum (Lam.) Vahl C. Maknoi 482
42. 103567 Olax psittacorum (Lam.) Vahl Kasan and Sarayut 028
43. 106189 Olax psittacorum (Lam.) Vahl Kasan Hanchana 58
44. 108533 Olax psittacorum (Lam.) Vahl T. Choopan et al. 2017-184
45. 110924 Olax psittacorum (Lam.) Vahl K. Kertsawang 4494
46. 110947 Olax psittacorum (Lam.) Vahl K. Kertsawang 4517
47. 114868 Olax psittacorum (Lam.) Vahl T. Choopan et al. 2016-29
48. 115139 Olax psittacorum (Lam.) Vahl W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 674
49. 115172 Olax psittacorum (Lam.) Vahl W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 707
50. 118692 Olax psittacorum (Lam.) Vahl K. Kertsawang 3998
51. 120524 Olax psittacorum (Lam.) Vahl W. Tanming SP30
52. 120892 Olax psittacorum (Lam.) Vahl N. Muangyen 2874
53. 122025 Olax psittacorum (Lam.) Vahl W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1359
54. 125453 Olax psittacorum (Lam.) Vahl S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 578
55. 126739 Olax psittacorum (Lam.) Vahl N. Muangyen 3725
56. 127419 Olax psittacorum (Lam.) Vahl W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5927
57. 129624 Olax psittacorum (Lam.) Vahl P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4482

ปิด

QR code