ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 57362
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Selliguea heterocarpa (Blume) Blume
Family name

ชื่อวงศ์

POLYPODIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Panggul 344
Collected date

วันที่เก็บ

11 Feb 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phatthalung, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

8    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7311 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume W. Nanakorn et al. 7311
2. 12983 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume K. Larsen with Supee S. Larsen, Christain Tange, Robbin Moran, T. Niyomdham & P. Puudjaa 45802
3. 13001 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume K. Larsen 45539
4. 14771 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume K. Larsen 45802
5. 17193 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume P. Suksathan 2502
6. 31374 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume K. Kertsawang 838
7. 57607 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume P. Ritthisunthorn 73
8. 72502 Selliguea heterocarpa (Blume) Blume David J. Middleton, K. Bunpha, S. Chantananaorrapint, P. Karaket, S. Lindsay, T, Phutthai, S. Suddee, N. Tatsana & PSU Students 5331

ปิด

QR code