ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 560
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Schleichera oleosa (Lour.) Oken
Family name

ชื่อวงศ์

Sapindaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ma kho, Ma chok
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 560
Collected date

วันที่เก็บ

22 Mar 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 15 m in deciduous forest. Leaves even-pinnate, shiny. Flower in raceme, white color. Fruit sourish taste.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

70    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6713 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Nanakorn et al. 6713
2. 8799 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Nanakorn et al. 8799
3. 10991 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 73
4. 24971 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Glamwaewwong 946
5. 27222 Schleichera oleosa (Lour.) Oken P. Suksathan 3875
6. 33168 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Warintorn K. 08 152
7. 34651 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 3285
8. 38560 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi, P. Srisanga 2332
9. 38776 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 2446
10. 39906 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 5013
11. 40084 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 5190
12. 41629 Schleichera oleosa (Lour.) Oken S. Chongko 673
13. 41739 Schleichera oleosa (Lour.) Oken J.F. Maxwell 09 219
14. 44837 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Pimjai Maninak HN 479
15. 44863 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Piyawan Winichainan HN 1231
16. 44907 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Jareansup HN 1319
17. 46100 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 3795
18. 46270 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 3285
19. 46563 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 3534
20. 50718 Schleichera oleosa (Lour.) Oken L. kamkom 8004
21. 53360 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8027
22. 55923 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Pavlos Georgiadis 479
23. 57114 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Boonprakop, M. Norsaengsri 229
24. 57997 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9099
25. 61861 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Ling Shein Mang 87299
26. 63476 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 6733
27. 66228 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 3266
28. 67204 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 717
29. 67215 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 728
30. 67514 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 780
31. 67586 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 853
32. 67633 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 900
33. 69011 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 633
34. 71412 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 3852
35. 74798 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 4272
36. 75628 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Tanming 516
37. 76708 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11154
38. 79100 Schleichera oleosa (Lour.) Oken P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 295
39. 81925 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 11958
40. 83150 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 4685
41. 84774 Schleichera oleosa (Lour.) Oken K. Kertsawang 2260
42. 86294 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 298
43. 89783 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 4701
44. 89845 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 818
45. 90699 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 961
46. 91754 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 1122
47. 91826 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 1194
48. 92397 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3870
49. 92927 Schleichera oleosa (Lour.) Oken D. Argyriou 37
50. 92972 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Turreira-Garcia 291
51. 93913 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Khin Myo Htwe 20368
52. 94625 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 3994
53. 94731 Schleichera oleosa (Lour.) Oken S. Bunma 196
54. 94733 Schleichera oleosa (Lour.) Oken S. Bunma 195
55. 94773 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Kaweesin Kamwong 15
56. 95278 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4089
57. 104619 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 5763
58. 110422 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5540
59. 110571 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5686
60. 112302 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Buasoy Mala 37
61. 114592 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4941
62. 114364 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4707
63. 118217 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Pharida PS 17
64. 121114 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 3096
65. 127020 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1751
66. 130062 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 3738
67. 131058 Schleichera oleosa (Lour.) Oken P. Srisanga 4623
68. 131286 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang, U. Thongnak 4639
69. 135156 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3322
70. 138169 Schleichera oleosa (Lour.) Oken P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3063

ปิด

QR code