ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 57651
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strychnos axillaris Colebr.
Family name

ชื่อวงศ์

STRYCHNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 4068
Collected date

วันที่เก็บ

16 Jan 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scrambling shrub, large woody climbe with tendril. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 23155 Strychnos axillaris Colebr. P. Srisanga 2535
2. 38258 Strychnos axillaris Colebr. P. Wessumritt 227
3. 38063 Strychnos axillaris Colebr. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3927
4. 46085 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 3780
5. 53291 Strychnos axillaris Colebr. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7759
6. 63706 Strychnos axillaris Colebr. M. Norsaengsri 3706
7. 68198 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 4303
8. 79234 Strychnos axillaris Colebr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-429
9. 81188 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 7370
10. 81343 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 7525
11. 85349 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 7997
12. 86013 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-017
13. 89770 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 4799
14. 89823 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 4781
15. 94693 Strychnos axillaris Colebr. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4062
16. 95156 Strychnos axillaris Colebr. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-195
17. 95197 Strychnos axillaris Colebr. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-236
18. 95379 Strychnos axillaris Colebr. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4191
19. 98688 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-165
20. 98727 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-204
21. 98838 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-315
22. 100761 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-364
23. 105732 Strychnos axillaris Colebr. C. Maknoi 6925

ปิด

QR code