ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 57763
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper sylvaticum Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

PIPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Suwanphakdee 94
Collected date

วันที่เก็บ

13 Feb 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

19    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9079 Piper sylvaticum Roxb. P. Thongson 53
2. 42496 Piper sylvaticum Roxb. Zhou Shi-shun 2741
3. 45745 Piper sylvaticum Roxb. C. Glamwaewwong s.n.
4. 51851 Piper sylvaticum Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 7906
5. 52582 Piper sylvaticum Roxb. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1668
6. 57764 Piper sylvaticum Roxb. C. Suwanphakdee 123
7. 57765 Piper sylvaticum Roxb. C. Suwanphakdee 130
8. 57766 Piper sylvaticum Roxb. C. Suwanphakdee 152
9. 57767 Piper sylvaticum Roxb. C. Suwanphakdee 163
10. 57768 Piper sylvaticum Roxb. C. Suwanphakdee 165
11. 57769 Piper sylvaticum Roxb. C. Suwanphakdee 274
12. 57770 Piper sylvaticum Roxb. C. Suwanphakdee 293
13. 57771 Piper sylvaticum Roxb. C. Suwanphakdee 324
14. 57772 Piper sylvaticum Roxb. C. Suwanphakdee 362
15. 57906 Piper sylvaticum Roxb. C. Suwanphakdee 4
16. 65460 Piper sylvaticum Roxb. K. Srithi 631
17. 66109 Piper sylvaticum Roxb. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10353
18. 66606 Piper sylvaticum Roxb. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2866
19. 85826 Piper sylvaticum Roxb. M. Norsaengsri & W. Tanming 12479

ปิด

QR code