ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 57824
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

PIPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Suwanphakdee 338
Collected date

วันที่เก็บ

7 Oct 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 676 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 676
2. 769 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 769
3. 2597 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 2597
4. 4722 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 4722
5. 7907 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 7907
6. 9175 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 9175
7. 9334 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 9334
8. 14163 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 14163
9. 18136 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga 1689
10. 22656 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga & C. Maknoi 2188
11. 29724 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 1003
12. 30735 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 2428
13. 46501 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 2576
14. 47252 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Chusie KY44
15. 51012 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 2618
16. 57742 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 348
17. 57813 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 59
18. 57814 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 66
19. 57815 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 84
20. 57816 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 97
21. 57817 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 145
22. 57818 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 157
23. 57819 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 173
24. 57820 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 276
25. 57821 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 320
26. 57822 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 321
27. 57823 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 322
28. 57825 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 343
29. 57826 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 347
30. 58792 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9412
31. 59545 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Romklao Botanical Garden 0151/2553
32. 59953 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2112
33. 62742 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1166
34. 66439 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 3431
35. 66823 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 10421
36. 68526 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2890
37. 103658 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-13

ปิด

QR code