ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 57898
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mussaenda sanderiana Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Phoonlap 23
Collected date

วันที่เก็บ

7 Mar 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bedrock: granite. Mixed deciduous forest, forest ground. Tree.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 231 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Nanakorn et al. 231
2. 345 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Nanakorn et al. 345
3. 783 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Nanakorn et al. 783
4. 3811 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Nanakorn et al. 3811
5. 3901 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Nanakorn et al. 3901
6. 14232 Mussaenda sanderiana Roxb. Morakot 023
7. 17534 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Boonchai 34
8. 23237 Mussaenda sanderiana Roxb. C. Glamwaewwong 258
9. 32211 Mussaenda sanderiana Roxb. J.F. Maxwell 06-111
10. 44869 Mussaenda sanderiana Roxb. Piyawan Winichainan HN1221
11. 47272 Mussaenda sanderiana Roxb. Chusie KY255
12. 65902 Mussaenda sanderiana Roxb. K. Srithi 423
13. 71962 Mussaenda sanderiana Roxb. Ratchuporn Spanuchat s.n.
14. 76656 Mussaenda sanderiana Roxb. Kinah DK. 1
15. 79295 Mussaenda sanderiana Roxb. K. Sudjit, K. Inpia & O. Thianpom 12
16. 81412 Mussaenda sanderiana Roxb. M. Norsaengsri 12207
17. 81754 Mussaenda sanderiana Roxb. M. Norsaengsri 11789
18. 81868 Mussaenda sanderiana Roxb. M. Norsaengsri 11902
19. 82042 Mussaenda sanderiana Roxb. M. Norsaengsri 12075
20. 92624 Mussaenda sanderiana Roxb. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-015
21. 101286 Mussaenda sanderiana Roxb. N. Muangyen AKN 038
22. 102511 Mussaenda sanderiana Roxb. V. Nguanchoo 760
23. 106169 Mussaenda sanderiana Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 643
24. 109803 Mussaenda sanderiana Roxb. TLBG 158
25. 110490 Mussaenda sanderiana Roxb. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5606

ปิด

QR code