ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 57943
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep.
Family name

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9045
Collected date

วันที่เก็บ

27 Feb 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3 m high. Flower yellow. By river bank.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

181
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6405 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. W. Nanakorn et al. 6405
2. 6410 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. W. Nanakorn et al. 6410
3. 8398 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. W. Nanakorn et al. 8398
4. 19585 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. P. Chalermglin 400530
5. 20511 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1410
6. 24146 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. P. Chalermglin 410521
7. 25187 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. K. Kertsawang 155
8. 29206 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. S. Watthana 2205
9. 29358 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. M. Norsaengsri 2615
10. 34392 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. Warintorn K. 08-221
11. 41750 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. J.F. Maxwell 09-231
12. 41913 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. P. Wessumritt 350
13. 45277 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3323
14. 45297 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3467
15. 45590 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3366
16. 46623 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. M. Norsaengsri 3593
17. 46678 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. M. Norsaengsri 2824
18. 46696 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. M. Norsaengsri 2842
19. 50699 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. L. Kamkom 07001
20. 52357 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. M. Pinyosak & P. Wessumritt 63
21. 55254 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. KKU Staff. s.n.
22. 55256 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. P. Chantaranothai et al. s.n.
23. 59456 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. Romklao Botanical Garden 0062/2553
24. 62659 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 13
25. 71142 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. Pairat Sangthongham 108
26. 82759 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. C. Maknoi 7660
27. 85377 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. C. Maknoi 8025
28. 85498 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. C. Maknoi 8197
29. 86953 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. C. Glamwaewwong 246/58
30. 113746 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. P. Panyadee 206
31. 117623 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1715
32. 125452 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 577
33. 125480 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 606
34. 134694 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. T. Choopan et al. 2020-106
35. 134852 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. T. Choopan et al. 2020-384
36. 134853 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. T. Choopan et al. 2020-385
37. 138753 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. Martin van de Bult 1922
38. 139585 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. T. Choopan et al. 2022-40

ปิด

QR code