ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 6069
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 6069
Collected date

วันที่เก็บ

13 Mar 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10741 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. W. Nanakorn et al. 10741
2. 22807 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. C. Glamwaewwong 168
3. 35915 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. Jatupol K. 08-256
4. 43289 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. Tavika Sudsawang 003
5. 44897 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. Yaovanit Polpim HN1370
6. 55654 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. P. Pornpongrungrueng 00-50
7. 61133 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086561
8. 64563 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. W. Pongamornkul 3112
9. 67038 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. W. Pongamornkul 3620
10. 70687 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. T. Akiyama, N. Kuroiwa, K .Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030166
11. 71308 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. W. Pongamornkul 3748
12. 73624 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. W. Pongamornkul 04034
13. 78376 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. V. Nguanchoo 159
14. 79647 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097046
15. 80789 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. K. Phoutthavong et al. 516
16. 90490 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-412
17. 90554 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-475
18. 93379 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. Aomtip petbanna 10
19. 93600 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5783
20. 103733 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 347
21. 106856 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 567
22. 108340 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. W. Pongamornkul 6548
23. 108377 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. W. Pongamornkul 6585
24. 112995 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-27
25. 118454 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. K. Inthamma 353

ปิด

QR code