ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 58077
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vernonia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9829
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jan 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

371.4
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

239    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2916 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 2916
2. 5337 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5337
3. 5683 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5683
4. 5760 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5760
5. 5858 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5858
6. 6015 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6015
7. 6033 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6033
8. 6156 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6156
9. 8925 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8925
10. 8306 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8306
11. 8415 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8415
12. 8629 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8629
13. 10100 Vernonia sp. W. Pongamornkul 23
14. 9823 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 9823
15. 10191 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 10191
16. 10277 Vernonia sp. W. Pongamornkul 48
17. 10738 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 10738
18. 12288 Vernonia sp. W. Pongamornkul 343
19. 12812 Vernonia sp. Serm 41
20. 13029 Vernonia sp. W. Pongamornkul 391
21. 13062 Vernonia sp. P. Srisanga 458
22. 16067 Vernonia sp. P. Suksathan s.n.
23. 16438 Vernonia sp. P. Suksathan 2111
24. 16635 Vernonia sp. P. Srisanga 1229
25. 17354 Vernonia sp. M. Norsaengsri 906
26. 18239 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1010
27. 18804 Vernonia sp. W. Nanakorn 1125
28. 19026 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 19026
29. 21451 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1696
30. 22715 Vernonia sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2447
31. 22754 Vernonia sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2486
32. 23053 Vernonia sp. C. Glamwaewwong 219
33. 23296 Vernonia sp. W. Pongamornkul 942
34. 23299 Vernonia sp. W. Pongamornkul 945
35. 23612 Vernonia sp. P. Srisanga 2621
36. 23614 Vernonia sp. P. Srisanga 2623
37. 23861 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 23861
38. 23897 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 23897
39. 25444 Vernonia sp. M. Norsaengsri 262
40. 27531 Vernonia sp. C. Maknoi 718
41. 27561 Vernonia sp. C. Maknoi 748
42. 28294 Vernonia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-21(2)
43. 31252 Vernonia sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2927
44. 31741 Vernonia sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1148
45. 32838 Vernonia sp. N. Muangyen 154
46. 33376 Vernonia sp. Jatupol K. 07-157
47. 34149 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2074
48. 34150 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2075
49. 34152 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2077
50. 34157 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2082
51. 34163 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2088
52. 34286 Vernonia sp. W. Pongamornkul 1644
53. 34287 Vernonia sp. W. Pongamornkul 1646
54. 36341 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2288
55. 36781 Vernonia sp. P. Suksathan 4525
56. 37228 Vernonia sp. C. Maknoi 2109
57. 37786 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3741
58. 37789 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3744
59. 37791 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3746
60. 38070 Vernonia sp. S. Watthana 2771
61. 38087 Vernonia sp. S. Watthana & A. Keratikorkul 2864
62. 38615 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2465
63. 38341 Vernonia sp. P. Srisanga & P. Suksathan 3274
64. 38584 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2434
65. 38618 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2468
66. 41162 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5865
67. 41174 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5877
68. 42548 Vernonia sp. S. Bunwong 357
69. 42562 Vernonia sp. S. Bunwong 385
70. 42564 Vernonia sp. S. Bunwong 388
71. 42976 Vernonia sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4570
72. 45239 Vernonia sp. D. Khrueasan MS-18
73. 45251 Vernonia sp. D. Khrueasan MS537
74. 46513 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2588
75. 46528 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2603
76. 48145 Vernonia sp. W. Boonprakop 0118
77. 49910 Vernonia sp. M. Norsaengsri 6430
78. 49121 Vernonia sp. S. Watthana 3384
79. 49230 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Thawatchai Wongprasert & Bunnak Sangkhachand T-29309
80. 49237 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert & Bunnak Sangkhachand T-29229
81. 49238 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert & Bunnak Sangkhachand T-29269
82. 49921 Vernonia sp. M. Norsaengsri 6441
83. 50359 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33474
84. 50401 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33577
85. 50402 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32804
86. 50403 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30521
87. 50406 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33160
88. 50408 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30355
89. 50413 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33280
90. 50414 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33720
91. 50912 Vernonia sp. S. Watthana 3645
92. 51166 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2772
93. 51798 Vernonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7852
94. 52812 Vernonia sp. C. Maknoi 2981
95. 52953 Vernonia sp. C. Maknoi 3950
96. 53821 Vernonia sp. C. Maknoi 3102
97. 53644 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1203
98. 53761 Vernonia sp. C. Maknoi 3042
99. 53846 Vernonia sp. C. Maknoi 3128
100. 54203 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5984
101. 55717 Vernonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8517
102. 56190 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5761
103. 57934 Vernonia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9036
104. 59110 Vernonia sp. Yin-Jiantao 1962
105. 59308 Vernonia sp. Li-Jianwu 268
106. 59716 Vernonia sp. S. Klongngern 11
107. 60692 Vernonia sp. Ling Shein Man 087871
108. 60883 Vernonia sp. Ling Shein Man 087251
109. 62252 Vernonia sp. Romklao Botanical Garden 0539/2555
110. 62418 Vernonia sp. Romklao Botanical Garden 0358/2554
111. 63149 Vernonia sp. Li-Jianwu 863
112. 63837 Vernonia sp. P. Thongson 22
113. 65692 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10182
114. 65719 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10211
115. 65720 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10212
116. 66244 Vernonia sp. W. Pongamornkul 3282
117. 67778 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5836
118. 68707 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10618
119. 70827 Vernonia sp. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 035
120. 70830 Vernonia sp. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 039
121. 70922 Vernonia sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5740
122. 71662 Vernonia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091103
123. 72068 Vernonia sp. W. Pongamornkul 03948
124. 72773 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10879
125. 72774 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10880
126. 73021 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10802
127. 73024 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10805
128. 73744 Vernonia sp. W. Pongamornkul 04154
129. 74458 Vernonia sp. Zhou-Shishun 8432
130. 77539 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4372
131. 80506 Vernonia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-321
132. 80383 Vernonia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-198
133. 80642 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3144
134. 80680 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4537
135. 80717 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4574
136. 80720 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4577
137. 81374 Vernonia sp. M. Norsaengsri 12169
138. 81591 Vernonia sp. C. Maknoi 651
139. 81691 Vernonia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11731
140. 82819 Vernonia sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2685
141. 83070 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4605
142. 83677 Vernonia sp. S. Bunma s.n.
143. 83192 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4727
144. 83293 Vernonia sp. C. Maknoi 7810
145. 83316 Vernonia sp. C. Maknoi 7833
146. 83414 Vernonia sp. K. Wangwasit 050518-2
147. 84029 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4815
148. 85939 Vernonia sp. K. Wangwasit 050316-3
149. 85941 Vernonia sp. K. Wangwasit 050318-10
150. 85944 Vernonia sp. K. Wangwasit 050518-2
151. 85949 Vernonia sp. K. Wangwasit 041122-17
152. 86321 Vernonia sp. M. Wongnak 368
153. 87310 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-152
154. 88457 Vernonia sp. N. Muangyen 309
155. 89055 Vernonia sp. N. Muangyen 646
156. 89104 Vernonia sp. N. Muangyen 695
157. 90300 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-223
158. 90335 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-258
159. 89324 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5424
160. 89453 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5553
161. 89632 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5618
162. 89654 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5640
163. 90182 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-105
164. 90260 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-183
165. 90467 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-389
166. 90539 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-460
167. 92505 Vernonia sp. L. Kamkom 020
168. 92605 Vernonia sp. P. Phaosrichai 323
169. 92659 Vernonia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-050
170. 93449 Vernonia sp. S. Daoh 11
171. 93530 Vernonia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5713
172. 94136 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5836
173. 94394 Vernonia sp. N. Muangyen 1521
174. 94434 Vernonia sp. N. Muangyen 1561
175. 94498 Vernonia sp. N. Muangyen 1625
176. 94602 Vernonia sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3971
177. 94653 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4022
178. 95021 Vernonia sp. Chusie & Trithip Sukho MRT004
179. 95308 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4120
180. 95547 Vernonia sp. N. Muangyen 1744
181. 95606 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5967
182. 95949 Vernonia sp. P. Phaosrichai 347
183. 97554 Vernonia sp. P. Chantaranothai et al. 1643
184. 97555 Vernonia sp. B. Bongcheewin s.n.
185. 98127 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-008
186. 98145 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-025
187. 98224 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-104
188. 98648 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-125
189. 98654 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-131
190. 98462 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-342
191. 100886 Vernonia sp. P. Phaosrichai 611
192. 105109 Vernonia sp. C. Maknoi 6299
193. 105325 Vernonia sp. T. Khambai 231
194. 106204 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 660
195. 106177 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 651
196. 106196 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 658
197. 106307 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 762
198. 106365 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 820
199. 106414 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 869
200. 106465 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 920
201. 106785 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 505
202. 106795 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 515
203. 106814 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 534
204. 110697 Vernonia sp. N. Muangyen 1903
205. 110876 Vernonia sp. N. Muangyen 2091
206. 111518 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-041
207. 112497 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1274
208. 113324 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-25
209. 114258 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-074
210. 114412 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4755
211. 116510 Vernonia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-134
212. 116742 Vernonia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-365
213. 116821 Vernonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-013
214. 116982 Vernonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-175
215. 118265 Vernonia sp. K. Inthamma 153
216. 120808 Vernonia sp. N. Muangyen 2790
217. 122693 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-163
218. 122700 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-170
219. 122740 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-210
220. 122745 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-215
221. 124696 Vernonia sp. N. Muangyen 3273
222. 124948 Vernonia sp. N. Muangyen 3525
223. 124971 Vernonia sp. N. Muangyen 3547
224. 125592 Vernonia sp. N. Muangyen 3672
225. 130105 Vernonia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2751
226. 130200 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2376
227. 130260 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2436
228. 130266 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2442
229. 130359 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2501
230. 130392 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2534
231. 130431 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2572
232. 130454 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2595
233. 130631 Vernonia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 908
234. 137690 Vernonia sp. K. Inthamma 1274
235. 137977 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2871
236. 138013 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2907
237. 138041 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2935
238. 140333 Vernonia sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101504
239. 140827 Vernonia sp. Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong - 88

ปิด

QR code