ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 58099
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygonum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9851
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jan 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

159    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 821 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 821
2. 1513 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 1513
3. 1790 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 1790
4. 1994 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 1994
5. 2021 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 2021
6. 2419 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 2419
7. 2454 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 2454
8. 4054 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4054
9. 4393 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4393
10. 4414 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4414
11. 4428 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4428
12. 4501 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4501
13. 4732 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4732
14. 4864 Polygonum sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 35
15. 4988 Polygonum sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 159
16. 4993 Polygonum sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 164
17. 5891 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 5891
18. 6182 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 6182
19. 7921 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 7921
20. 7067 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 7067
21. 10354 Polygonum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 31
22. 10356 Polygonum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 33
23. 15166 Polygonum sp. M. Norsaengsri, S. Vessabutr & S. Sasrirat 837
24. 15446 Polygonum sp. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 632
25. 15638 Polygonum sp. P. Suksathan 1722
26. 15763 Polygonum sp. M. Norsaengsri 875
27. 15958 Polygonum sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1868
28. 16070 Polygonum sp. P. Suksathan 1935
29. 16483 Polygonum sp. P. Suksathan 2156
30. 16484 Polygonum sp. P. Suksathan 2157
31. 16560 Polygonum sp. P. Suksathan 2233
32. 16561 Polygonum sp. P. Suksathan 2234
33. 17367 Polygonum sp. M. Norsaengsri 919
34. 19369 Polygonum sp. M. Norsaengsri 1248
35. 18809 Polygonum sp. W. Nanakorn 1091
36. 18810 Polygonum sp. W. Nanakorn 1091
37. 18979 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 18979
38. 19072 Polygonum sp. M. Norsaengsri s.n.
39. 19738 Polygonum sp. W. La-ongsri 100
40. 19739 Polygonum sp. W. La-ongsri 101
41. 20006 Polygonum sp. C. Maknoi 55
42. 20382 Polygonum sp. P. Thongson 127
43. 20389 Polygonum sp. P. Thongson 134
44. 20869 Polygonum sp. P. Suksathan 2986
45. 20990 Polygonum sp. M. Norsaengsri 1563
46. 24814 Polygonum sp. K. Kertsawang 143
47. 25593 Polygonum sp. C. Maknoi 629
48. 27141 Polygonum sp. S. Watthana & M. Wongnak 1874
49. 27539 Polygonum sp. C. Maknoi 726
50. 29834 Polygonum sp. C. Maknoi 1426
51. 30098 Polygonum sp. S. Watthana 2369
52. 30948 Polygonum sp. K. Kertsawang 654
53. 31165 Polygonum sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2840
54. 35020 Polygonum sp. W. Pongamornkul 1824
55. 35101 Polygonum sp. W. Pongamornkul 2179
56. 35489 Polygonum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8312
57. 35593 Polygonum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8427
58. 35611 Polygonum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8446
59. 35732 Polygonum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8586
60. 40387 Polygonum sp. C. Maknoi 2758
61. 40228 Polygonum sp. M. Norsaengsri 5417
62. 42748 Polygonum sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6213
63. 43275 Polygonum sp. Zhou Shi-shun 3077
64. 46570 Polygonum sp. M. Norsaengsri 3541
65. 47257 Polygonum sp. Chusie KY252
66. 47811 Polygonum sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 238
67. 48776 Polygonum sp. Shunsuke Tsugaru T-61679
68. 48857 Polygonum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51508
69. 49755 Polygonum sp. H. Takahashi T-62516
70. 49760 Polygonum sp. H. Takahashi T-62775
71. 50372 Polygonum sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60731
72. 53152 Polygonum sp. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1469
73. 53454 Polygonum sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1484
74. 53727 Polygonum sp. C. Maknoi 3008
75. 53752 Polygonum sp. C. Maknoi 3033
76. 54225 Polygonum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8245
77. 54890 Polygonum sp. C. Kantachot 299
78. 54891 Polygonum sp. C. Kantachot 289
79. 54892 Polygonum sp. C. Kantachot 241
80. 54893 Polygonum sp. C. Kantachot 324
81. 54914 Polygonum sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
82. 55039 Polygonum sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
83. 55046 Polygonum sp. P. Tubtimtong 41-13
84. 55727 Polygonum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8527
85. 55970 Polygonum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8585
86. 56053 Polygonum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8832
87. 56876 Polygonum sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9186
88. 57077 Polygonum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9356
89. 58770 Polygonum sp. Zhou-Shishun 2921
90. 62166 Polygonum sp. W. Boonprakop 0427
91. 62591 Polygonum sp. W. Pongamornkul 2841
92. 62898 Polygonum sp. C. Lakoet 235
93. 65812 Polygonum sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10306
94. 66760 Polygonum sp. C. Maknoi 4254
95. 67550 Polygonum sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 816
96. 67987 Polygonum sp. C. Lakoet 0368
97. 70394 Polygonum sp. C. Maknoi 3261
98. 71828 Polygonum sp. B. Pantarod 91
99. 72817 Polygonum sp. M. Norsaengsri 10923
100. 73411 Polygonum sp. C. Lakoet 0569
101. 73649 Polygonum sp. W. Pongamornkul 04059
102. 73981 Polygonum sp. K. Khwan 062
103. 76797 Polygonum sp. C. Maknoi 4758
104. 76798 Polygonum sp. C. Maknoi 4759
105. 80389 Polygonum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-204
106. 80391 Polygonum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-206
107. 80422 Polygonum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-237
108. 84663 Polygonum sp. K. Kertsawang 3444
109. 87194 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-037
110. 89763 Polygonum sp. C. Maknoi 5064
111. 90124 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-47
112. 90129 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-52
113. 90151 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-74
114. 90170 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-93
115. 90415 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-337
116. 94170 Polygonum sp. W. Pongamornkul 5870
117. 97016 Polygonum sp. C. Maknoi 4836
118. 97055 Polygonum sp. P. Phaosrichai 439
119. 100892 Polygonum sp. P. Phaosrichai 617
120. 101097 Polygonum sp. W. Pongamornkul 6118
121. 104853 Polygonum sp. C. Maknoi 5729
122. 105121 Polygonum sp. C. Maknoi 6311
123. 105128 Polygonum sp. C. Maknoi 6318
124. 106787 Polygonum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 507
125. 107471 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-245
126. 107006 Polygonum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 718
127. 109894 Polygonum sp. TLBG 457
128. 113335 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-36
129. 113343 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-44
130. 112397 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1174
131. 112415 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1192
132. 113319 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-20
133. 113502 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-203
134. 113573 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-274
135. 115583 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1475
136. 117459 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1551
137. 117460 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1552
138. 118070 Polygonum sp. N. Pan-in 030
139. 118080 Polygonum sp. N. Pan-in 040
140. 118094 Polygonum sp. N. Pan-in 054
141. 118105 Polygonum sp. N. Pan-in 065
142. 124465 Polygonum sp. Natdanai Pan-in PSD018
143. 124803 Polygonum sp. N. Muangyen 3380
144. 124806 Polygonum sp. N. Muangyen 3383
145. 128268 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2069
146. 130281 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2457
147. 130419 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2561
148. 130446 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2587
149. 135509 Polygonum sp. Fumihiro Konta CH- 3538
150. 137140 Polygonum sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103598
151. 137927 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2821
152. 137967 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2861
153. 138002 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2896
154. 138025 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2919
155. 138068 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2962
156. 141254 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3267
157. 141258 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3271
158. 141173 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3186
159. 141216 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3229

ปิด

QR code