ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 58296
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Imperata cylindrica (L.) P.Beauv.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 5290
Collected date

วันที่เก็บ

26 Mar 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Stoloniferous. Spikelets pale brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

170
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2132 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 2132
2. 2299 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 2299
3. 5069 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 5069
4. 6573 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 6573
5. 14109 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. H. Hemadhulin 37
6. 15773 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 885
7. 23917 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. K. Kertsawang 64
8. 27428 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. P. Kumphet sn. 112
9. 32729 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-072096
10. 33404 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. Jatupol K. 08-185
11. 34451 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. Warintorn K. 08-281
12. 34718 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3480
13. 37932 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 3968
14. 39276 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4363
15. 39802 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4909
16. 39321 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4408
17. 39568 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4657
18. 39766 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4873
19. 40194 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 5382
20. 41833 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 122
21. 44797 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. Piyawan Winichainan HN1129
22. 52817 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. C. Maknoi 2986
23. 58286 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 5280
24. 63508 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 6766
25. 68036 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0051
26. 71399 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. W. Pongamornkul 3839
27. 71857 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. B. Pantarod 65
28. 82336 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. S. Watthana 4325
29. 84170 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. W. Pongamornkul 4956
30. 87656 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. Saensouk et al. 42
31. 93309 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. D. Argyriou 600
32. 93644 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. Rukarcha 54
33. 102395 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. V. Nguanchoo 631
34. 104313 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. S. Kamonnate 879
35. 109396 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. S. Kobayashi et al. FOK-071304
36. 110718 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. N. Muangyen 1925
37. 125573 Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. N. Muangyen 3653

ปิด

QR code