ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 58414
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Digitaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 9449
Collected date

วันที่เก็บ

24 Jun 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Grass in deciduous dipterocarp forest. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phrae, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

240
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

77    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2115 Digitaria sp. M. Norsaengsri s.n.
2. 2224 Digitaria sp. M. Norsaengsri s.n.
3. 2603 Digitaria sp. W. Nanakorn et al. 2603
4. 2611 Digitaria sp. W. Nanakorn et al. 2611
5. 13801 Digitaria sp. M. Norsaengsri 749
6. 14177 Digitaria sp. H. Hemadhulin 59
7. 14178 Digitaria sp. H. Hemadhulin 60
8. 20333 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1392
9. 22114 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1869
10. 21243 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1655
11. 21249 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1661
12. 21422 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1667
13. 21428 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1673
14. 21438 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1683
15. 21452 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1697
16. 21465 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1710
17. 22029 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1784
18. 22035 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1790
19. 22090 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1845
20. 22100 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1855
21. 22101 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1856
22. 22305 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1875
23. 23314 Digitaria sp. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 003
24. 23318 Digitaria sp. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 007
25. 23319 Digitaria sp. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 008
26. 23322 Digitaria sp. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 011
27. 39767 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4874
28. 39768 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4875
29. 39772 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4879
30. 39777 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4884
31. 41149 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5852
32. 42823 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5672
33. 46368 Digitaria sp. M. Norsaengsri 3389
34. 46744 Digitaria sp. M. Norsaengsri 2937
35. 48236 Digitaria sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 041
36. 52444 Digitaria sp. Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1167
37. 53683 Digitaria sp. M. Norsaengsri s.n.
38. 55087 Digitaria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8389
39. 55768 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5481
40. 55771 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5484
41. 55775 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5488
42. 55954 Digitaria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8569
43. 56070 Digitaria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8849
44. 58601 Digitaria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9636
45. 57923 Digitaria sp. M. Norsaengsri 1747
46. 58289 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5283
47. 58291 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5285
48. 58548 Digitaria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9583
49. 60130 Digitaria sp. M. Norsaengsri 5919
50. 62622 Digitaria sp. W. Pongamornkul & Lisa (D4) 2875
51. 63506 Digitaria sp. M. Norsaengsri 6764
52. 63612 Digitaria sp. M. Norsaengsri 2029
53. 63671 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4152.1
54. 63680 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4161
55. 63744 Digitaria sp. M. Norsaengsri 2090
56. 68035 Digitaria sp. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0050
57. 67257 Digitaria sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 770
58. 67260 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4131
59. 67278 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4148
60. 67281 Digitaria sp. M. Norsaengsri 4151
61. 67414 Digitaria sp. M. Norsaengsri 2015
62. 68026 Digitaria sp. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0041
63. 71484 Digitaria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1021
64. 72767 Digitaria sp. M. Norsaengsri 10873
65. 73113 Digitaria sp. M. Norsaengsri 11281
66. 79182 Digitaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-377
67. 80495 Digitaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-310
68. 85995 Digitaria sp. K. Wangwasit 050614-2
69. 86502 Digitaria sp. W. Tanming 954
70. 86595 Digitaria sp. W. Tanming 818
71. 87212 Digitaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-055
72. 87400 Digitaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-242
73. 95096 Digitaria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-135
74. 111438 Digitaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-386
75. 111439 Digitaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-387
76. 123058 Digitaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-52
77. 125057 Digitaria sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 679

ปิด

QR code