ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 58280
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oplismenus compositus (L.) P.Beauv.
Family name

ชื่อวงศ์

Poaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 8825
Collected date

วันที่เก็บ

11 Jan 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Grass 20-50 cm long in shady places. Flowers light green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

98    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2440 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 2440
2. 2442 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 2442
3. 2716 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 823
4. 2285 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri s.n.
5. 2315 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri s.n.
6. 2374 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 2374
7. 2398 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 2398
8. 2400 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri s.n.
9. 2652 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 2652
10. 4731 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 4731
11. 5089 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 757
12. 5113 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 532
13. 5613 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 5613
14. 6362 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 6362
15. 6785 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 6785
16. 8257 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 8257
17. 10676 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. Nanakorn et al. 10676
18. 17356 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 908
19. 18352 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Watthana 863
20. 18368 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 563
21. 18374 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 605
22. 18385 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 649
23. 18750 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Srisanga 1908
24. 21665 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Watthana 1457
25. 22025 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 1780
26. 22027 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 1782
27. 22171 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Srisanga 2231
28. 22309 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 1879
29. 22349 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 1919
30. 23791 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Srisanga 2712
31. 24329 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Laegaard, M. norsaengsri 21645
32. 24453 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Laegaard 21782
33. 32369 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. J.F. Maxwell 06 681
34. 35442 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8263
35. 36473 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Srisanga, W. Nanakorn, P. Suksathan, P. Panyachan 3117
36. 38742 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Watthana 2972
37. 39273 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4360
38. 39320 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4407
39. 39508 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4592
40. 39532 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4621
41. 39533 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4622
42. 39540 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4629
43. 39556 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4645
44. 41322 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. V.D. Buchkin, N.A. Bokal, A.V. Bykov, V.A. Khrisanova 169
45. 41857 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 180
46. 42412 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 99
47. 42747 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6212
48. 46718 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2894
49. 48106 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 4782
50. 48525 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri, N. Tathana 7276
51. 50147 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38383
52. 51382 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri, N. Tathana 7452
53. 52249 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. La-ongsri, N. Romkham 1491
54. 55443 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri, N. Tathana 8431
55. 56822 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2012
56. 57722 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. N. Tathana 7
57. 58155 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri, N. Tathana 8688
58. 60687 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Ling Shein Mang 87876
59. 61130 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86526
60. 61215 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Ling Shein Mang 87975
61. 63640 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2490
62. 61675 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86867
63. 62150 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2294
64. 63661 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2469
65. 63754 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2106
66. 63804 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2173
67. 64231 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Pooma, R., Pattharahirantricin N., Sirimongkol S., Supachok P. 7603
68. 65556 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2426
69. 65562 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2528
70. 65564 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2521
71. 65531 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2233
72. 65533 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2235
73. 65545 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2257
74. 65555 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2339
75. 67383 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2284
76. 67389 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2198
77. 67426 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2050
78. 67482 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2080
79. 67495 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2068
80. 70321 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2144
81. 72979 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 10760
82. 77606 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 11534
83. 80356 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 171
84. 81820 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 11854
85. 82614 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shein 90501
86. 82615 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shein 90575
87. 82616 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shein 90596
88. 82617 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hong mang, Ling Shing Mang, Cho Cho Win 25573
89. 92396 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3869
90. 103760 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Tandang, D.N., Souladeth, P., Lim, R., Lanmisay, P. 3
91. 103898 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Kamonnate 695
92. 104165 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. S. Kamonnate 772
93. 131352 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. K. Srithi 646
94. 140699 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101511
95. 141736 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3722
96. 143184 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2299
97. 143187 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2308
98. 143188 Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. M. Norsaengsri 2310

ปิด

QR code