ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 58527
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scleria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 9562
Collected date

วันที่เก็บ

25 Jun 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in deciduous dipterocarp forest. Flowers pale green. Fruits white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phrae, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

262
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

118    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1858 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 1858
2. 2260 Scleria sp. M. Norsaengsri 769
3. 2309 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 2309
4. 3217 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 3217
5. 4186 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 4186
6. 4284 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 4284
7. 7310 Scleria sp. W. Nanakorn et al. 7310
8. 20263 Scleria sp. M. Norsaengsri 1322
9. 20198 Scleria sp. M. Norsaengsri 1257
10. 20815 Scleria sp. M. Norsaengsri 1551
11. 21056 Scleria sp. M. Norsaengsri 1629
12. 21491 Scleria sp. M. Norsaengsri 1736
13. 22965 Scleria sp. C. Glamwaewwong 209
14. 30989 Scleria sp. K. Kertsawang 695
15. 30990 Scleria sp. K. Kertsawang 696
16. 31056 Scleria sp. K. Kertsawang 762
17. 34592 Scleria sp. P. Suksathan 4399
18. 35429 Scleria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8249
19. 37872 Scleria sp. M. Norsaengsri 3839
20. 39602 Scleria sp. M. Norsaengsri 4690
21. 45766 Scleria sp. D. Khrueasan MS761
22. 45767 Scleria sp. D. Khrueasan MS500
23. 47810 Scleria sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 237
24. 49908 Scleria sp. M. Norsaengsri 6428
25. 50093 Scleria sp. M.N. Tamura T-60224
26. 52216 Scleria sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1458
27. 52822 Scleria sp. C. Maknoi 2997
28. 56230 Scleria sp. M. Norsaengsri 781
29. 56030 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8645
30. 56890 Scleria sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9200
31. 56830 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2020
32. 58468 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9503
33. 58521 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9556
34. 58639 Scleria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9674
35. 58787 Scleria sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9406
36. 59598 Scleria sp. T. Khambai 9
37. 59779 Scleria sp. C. Pitaksantipap 13
38. 59801 Scleria sp. C. Pitaksantipap 35
39. 59902 Scleria sp. Romklao Botanical Garden 0293/2554
40. 59993 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2153
41. 60132 Scleria sp. M. Norsaengsri 5921
42. 62787 Scleria sp. M. Norsaengsri 9999
43. 62841 Scleria sp. M. Norsaengsri 10053
44. 63670 Scleria sp. M. Norsaengsri 4152
45. 63674 Scleria sp. M. Norsaengsri 4155
46. 64739 Scleria sp. M. Norsaengsri & C. Pitaksantipap 9382
47. 65394 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2467
48. 65395 Scleria sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2468
49. 65616 Scleria sp. M. Norsaengsri 10105
50. 66705 Scleria sp. M. Norsaengsri 10368
51. 67798 Scleria sp. M. Norsaengsri 10478
52. 67814 Scleria sp. M. Norsaengsri 10494
53. 67963 Scleria sp. C. Lakoet 0344
54. 67992 Scleria sp. C. Lakoet 0373
55. 67993 Scleria sp. C. Lakoet 0374
56. 69307 Scleria sp. Zhou-Shishun 6680
57. 71334 Scleria sp. W. Pongamornkul 3774
58. 73952 Scleria sp. M. Norsaengsri 11482
59. 75000 Scleria sp. M. Norsaengsri 10865
60. 79047 Scleria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-243
61. 81444 Scleria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11690
62. 81452 Scleria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11698
63. 82182 Scleria sp. C. Maknoi 7774
64. 82888 Scleria sp. M. Norsaengsri 12272
65. 83278 Scleria sp. C. Maknoi 7795
66. 85835 Scleria sp. M. Norsaengsri 12488
67. 86518 Scleria sp. W. Tanming 970
68. 87193 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-036
69. 87293 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-135
70. 87321 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L4-163
71. 87660 Scleria sp. Saensouk et al. 46
72. 89384 Scleria sp. W. Pongamornkul 5484
73. 90259 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-182
74. 90297 Scleria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-220
75. 91877 Scleria sp. N. Muangyen 1245
76. 94300 Scleria sp. N. Muangyen 1428
77. 94332 Scleria sp. N. Muangyen 1459
78. 95339 Scleria sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4151
79. 96035 Scleria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4218
80. 100801 Scleria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-404
81. 100817 Scleria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-420
82. 101983 Scleria sp. K. Kertsawang 4247
83. 102065 Scleria sp. K. Kertsawang 4329
84. 102069 Scleria sp. K. Kertsawang 4333
85. 103922 Scleria sp. Kanokwan Seemasee 79
86. 104837 Scleria sp. C. Maknoi 5713
87. 108491 Scleria sp. T. Choopan et al. 2017-207
88. 110884 Scleria sp. N. Muangyen 2099
89. 110934 Scleria sp. K. Kertsawang 4504
90. 111254 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-202
91. 115370 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 905
92. 115235 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 770
93. 115236 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 771
94. 115329 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 864
95. 117081 Scleria sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-274
96. 117986 Scleria sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-356
97. 118634 Scleria sp. K. Kertsawang 3940
98. 122055 Scleria sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1389
99. 122060 Scleria sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1394
100. 122709 Scleria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-179
101. 123119 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-113
102. 123488 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-026
103. 123510 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-048
104. 123520 Scleria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-058
105. 126983 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1714
106. 130639 Scleria sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 916
107. 131447 Scleria sp. Chusie Trisonthi BD 33
108. 132159 Scleria sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2968
109. 133079 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3043
110. 133113 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3077
111. 133156 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3120
112. 133436 Scleria sp. Natdanai Pan-in V 220
113. 135888 Scleria sp. W. Pongamornkul 7856
114. 135975 Scleria sp. W. Pongamornkul 7937
115. 136484 Scleria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3509
116. 138830 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3709
117. 139005 Scleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3884
118. 140413 Scleria sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100091

ปิด

QR code