ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 58406
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cardiospermum halicacabum L.
Family name

ชื่อวงศ์

Sapindaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, N. Tathana 9441
Collected date

วันที่เก็บ

24 Jun 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber by river bank. Flowers white. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phrae, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

205
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

62    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4071 Cardiospermum halicacabum L. W. Nanakorn et al. 4071
2. 8397 Cardiospermum halicacabum L. W. Nanakorn et al. 8397
3. 24791 Cardiospermum halicacabum L. K. Kertsawang 352
4. 29361 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri 2618
5. 38240 Cardiospermum halicacabum L. P. Wessumritt 190
6. 40666 Cardiospermum halicacabum L. S. Watthana, P. Srisanga 3066
7. 45865 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi 3681
8. 48023 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri 7191
9. 48051 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri 7219
10. 55439 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8427
11. 55672 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8472
12. 55736 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8536
13. 56054 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8833
14. 57189 Cardiospermum halicacabum L. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 304
15. 62389 Cardiospermum halicacabum L. Romklao Botanical Garden 2554 329
16. 62989 Cardiospermum halicacabum L. S. Sawangsawat 110
17. 65928 Cardiospermum halicacabum L. K. Srithi 220
18. 68319 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi 4422
19. 71500 Cardiospermum halicacabum L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1037
20. 75922 Cardiospermum halicacabum L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95277
21. 76764 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi 4686
22. 76784 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi 4745
23. 78984 Cardiospermum halicacabum L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 180
24. 84233 Cardiospermum halicacabum L. S. Watthana, P. Srisanga 3066
25. 86156 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 160
26. 86546 Cardiospermum halicacabum L. W. Tanming 769
27. 88874 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi 8475
28. 90006 Cardiospermum halicacabum L. Alita Boonchuwong 7
29. 90007 Cardiospermum halicacabum L. Benjawan Phachang 1
30. 90019 Cardiospermum halicacabum L. Naphaporn Chumprai 3
31. 90029 Cardiospermum halicacabum L. Pimchanok Rungrueng 9
32. 90048 Cardiospermum halicacabum L. Titima Mataw 7
33. 90408 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 330
34. 91957 Cardiospermum halicacabum L. K. Kertsawang 3522
35. 93910 Cardiospermum halicacabum L. N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe, Kyaw Kine 28729
36. 95200 Cardiospermum halicacabum L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 239
37. 95418 Cardiospermum halicacabum L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, P. Tatiya 5080
38. 95909 Cardiospermum halicacabum L. N. Muangyen 1865
39. 96247 Cardiospermum halicacabum L. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4432
40. 105265 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi 6501
41. 106939 Cardiospermum halicacabum L. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 650
42. 111027 Cardiospermum halicacabum L. K. Kertsawang 4596
43. 112514 Cardiospermum halicacabum L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1291
44. 113010 Cardiospermum halicacabum L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6615
45. 113125 Cardiospermum halicacabum L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6730
46. 114749 Cardiospermum halicacabum L. Thitiporn Pingyot 274
47. 120996 Cardiospermum halicacabum L. N. Muangyen 2978
48. 121069 Cardiospermum halicacabum L. N. Muangyen 3051
49. 122607 Cardiospermum halicacabum L. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1567
50. 124731 Cardiospermum halicacabum L. N. Muangyen 3308
51. 124922 Cardiospermum halicacabum L. N. Muangyen 3499
52. 125010 Cardiospermum halicacabum L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 632
53. 125050 Cardiospermum halicacabum L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 672
54. 126924 Cardiospermum halicacabum L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1655
55. 130137 Cardiospermum halicacabum L. N. Muangyen 3787
56. 131345 Cardiospermum halicacabum L. K. Srithi MJU 168
57. 134158 Cardiospermum halicacabum L. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3623
58. 134760 Cardiospermum halicacabum L. T. Choopan et al. 2020 212
59. 137231 Cardiospermum halicacabum L. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103649
60. 140766 Cardiospermum halicacabum L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100348
61. 141202 Cardiospermum halicacabum L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3215
62. 141942 Cardiospermum halicacabum L. W. La-ongsri 949

ปิด

QR code