ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 58446
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygala sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Polygalaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, N. Tathana 9481
Collected date

วันที่เก็บ

24 Jun 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in open area. Flowers yellow. Bracts green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phrae, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

193
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

86    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1802 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 1802
2. 3403 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 3403
3. 7086 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7086
4. 7938 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7938
5. 7940 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7940
6. 8333 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 8333
7. 9698 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9698
8. 9721 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9721
9. 9777 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9777
10. 15830 Polygala sp. P. Srisanga, C. Puff 1043
11. 15853 Polygala sp. P. Srisanga, C. Puff 1052
12. 16409 Polygala sp. P. Suksathan 2084
13. 17352 Polygala sp. M. Norsaengsri 904
14. 18545 Polygala sp. P. Suksathan 2872
15. 18679 Polygala sp. P. Srisanga 1839
16. 18949 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 18949
17. 18999 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 18999
18. 19322 Polygala sp. S. Watthana, C. Maknoi 1093
19. 19455 Polygala sp. P. Suksathan 2703
20. 21112 Polygala sp. C. Maknoi 179
21. 22732 Polygala sp. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2464
22. 23016 Polygala sp. P. Suksathan 3337
23. 25460 Polygala sp. M. Norsaengsri s.n.
24. 31626 Polygala sp. W. Pongamornkul 1949
25. 38612 Polygala sp. W. Pongamornkul 2462
26. 43460 Polygala sp. D. Khrueasan MS 759
27. 44474 Polygala sp. Wang Hong 8331
28. 47030 Polygala sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 251
29. 48035 Polygala sp. M. Norsaengsri 7203
30. 49791 Polygala sp. M. Norsaengsri 6310
31. 50762 Polygala sp. S. Watthana 3487
32. 52669 Polygala sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1755
33. 53377 Polygala sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8049
34. 57281 Polygala sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 107
35. 58483 Polygala sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9518
36. 58516 Polygala sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9551
37. 60119 Polygala sp. M. Norsaengsri 5908
38. 62259 Polygala sp. Romklao Botanical Garden 2555 546
39. 65251 Polygala sp. K. Srithi 700
40. 67755 Polygala sp. M. Norsaengsri 5813
41. 73262 Polygala sp. C. Lakoet 420
42. 74870 Polygala sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10852
43. 75165 Polygala sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2340
44. 80454 Polygala sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 269
45. 80385 Polygala sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 200
46. 84330 Polygala sp. W. Khattiyot 421
47. 84382 Polygala sp. W. Khattiyot 473
48. 84889 Polygala sp. S. Watthana, W. La-ongsri 3968
49. 84998 Polygala sp. S. Watthana 3846
50. 90544 Polygala sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 465
51. 96673 Polygala sp. C. Glamwaewwong 60 189
52. 100875 Polygala sp. P. Phaosrichai 600
53. 104651 Polygala sp. C. Maknoi 5884
54. 108522 Polygala sp. T. Choopan et al. 2017 209
55. 110173 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1046
56. 111484 Polygala sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 7
57. 111489 Polygala sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 12
58. 111600 Polygala sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 123
59. 112420 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1197
60. 113710 Polygala sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 411
61. 116746 Polygala sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 369
62. 117267 Polygala sp. N. Muangyen 2534
63. 120666 Polygala sp. N. Muangyen 2649
64. 121747 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1807
65. 123218 Polygala sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 212
66. 123300 Polygala sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 294
67. 128273 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2074
68. 128281 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2082
69. 129185 Polygala sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2732
70. 129623 Polygala sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4481
71. 130071 Polygala sp. N. Muangyen 3747
72. 132376 Polygala sp. W. Pongamornkul 7218
73. 132668 Polygala sp. Anchalee Nuammee 546
74. 134278 Polygala sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3712
75. 134411 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2761
76. 134470 Polygala sp. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Pumikong 85
77. 134505 Polygala sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3136
78. 134650 Polygala sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3285
79. 135335 Polygala sp. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 119
80. 136615 Polygala sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3640
81. 137973 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2867
82. 138032 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2926
83. 139077 Polygala sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 386
84. 140888 Polygala sp. W. Pongamornkul 8052
85. 140903 Polygala sp. W. Pongamornkul 8068
86. 141109 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3122

ปิด

QR code