ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 58615
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ophiorrhiza sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 9650
Collected date

วันที่เก็บ

27 Jun 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb by stream bank. Flowers whitish-pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

174
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

164    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3730 Ophiorrhiza sp. W. Nanakorn et al. 3730
2. 9351 Ophiorrhiza sp. W. Nanakorn et al. 9351
3. 20419 Ophiorrhiza sp. P. Thongson 164
4. 23193 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga 2573
5. 23196 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga 2576
6. 23949 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 581
7. 27667 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 853
8. 29708 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 987
9. 30986 Ophiorrhiza sp. K. Kertsawang 692
10. 31077 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2752
11. 31321 Ophiorrhiza sp. K. Kertsawang 785
12. 31570 Ophiorrhiza sp. A. Keratikornkol 357
13. 31827 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 1545
14. 37156 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2038
15. 38398 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2170
16. 38516 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2288
17. 38803 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2473
18. 38918 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2588
19. 38939 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2609
20. 40444 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2815
21. 40281 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2643
22. 40673 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & P. Srisanga 3073
23. 40858 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6078
24. 47967 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 7135
25. 50021 Ophiorrhiza sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49909
26. 50542 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu Cx00217
27. 50639 Ophiorrhiza sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 195
28. 51106 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 2712
29. 51616 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1289
30. 52585 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1671
31. 54379 Ophiorrhiza sp. T. Yingkhachorn 57
32. 55321 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8278
33. 56307 Ophiorrhiza sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051330
34. 56467 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051209
35. 56504 Ophiorrhiza sp. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051144
36. 56543 Ophiorrhiza sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051438
37. 59188 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9725
38. 60178 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 6008
39. 61746 Ophiorrhiza sp. Ling Shein Man 087553
40. 62323 Ophiorrhiza sp. Romklao Botanical Garden 0610/2555
41. 62715 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1139
42. 62718 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1142
43. 63419 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu 825
44. 64045 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6961
45. 64314 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu 632
46. 65361 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2429
47. 68666 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3030
48. 68677 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3041
49. 68796 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089619
50. 68808 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089634
51. 68949 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089507
52. 69428 Ophiorrhiza sp. Zhou-Shishun 7034
53. 70418 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 3285
54. 71269 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 978
55. 73139 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 11309
56. 73207 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 11379
57. 73812 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 53
58. 74970 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 6616
59. 75156 Ophiorrhiza sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2353
60. 75422 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095543
61. 75556 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094474
62. 76267 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7117
63. 79252 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-447
64. 83787 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2814
65. 84156 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 4942
66. 84240 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & P. Srisanga 3073
67. 84934 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4018
68. 85458 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8157
69. 85159 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 268
70. 85327 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7975
71. 85417 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8065
72. 85510 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8209
73. 85821 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 12474
74. 85824 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & W. Tanming 12477
75. 85845 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 12498
76. 86077 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-081
77. 86214 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-218
78. 87095 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 389/58
79. 87096 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 390/58
80. 86537 Ophiorrhiza sp. W. Tanming 989
81. 88486 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 338
82. 88496 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 348
83. 90791 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3399
84. 92672 Ophiorrhiza sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-063
85. 97120 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 504
86. 97147 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 531
87. 97390 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
88. 97394 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
89. 97395 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
90. 97400 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
91. 97401 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
92. 97403 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
93. 97405 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
94. 97408 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
95. 98612 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-089
96. 100722 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-325
97. 100729 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-332
98. 100841 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 568
99. 101716 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 6257
100. 104776 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 5652
101. 105529 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 6872
102. 105599 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7027
103. 106892 Ophiorrhiza sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 603
104. 110078 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 951
105. 110652 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5767
106. 111376 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-324
107. 111379 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-327
108. 112658 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2145
109. 112780 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2267
110. 113218 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3912
111. 113221 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3915
112. 113338 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-39
113. 113471 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-172
114. 113492 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-193
115. 113591 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-292
116. 113857 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-107
117. 114059 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-309
118. 115308 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 843
119. 116810 Ophiorrhiza sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-002
120. 116919 Ophiorrhiza sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-111
121. 117136 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2403
122. 117157 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2424
123. 117750 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-120
124. 117838 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-208
125. 117958 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-328
126. 118010 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-380
127. 118458 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 357
128. 118835 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 413
129. 123264 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-258
130. 123395 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-389
131. 123456 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-450
132. 123714 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-251
133. 123849 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-386
134. 123835 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-372
135. 124626 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 3203
136. 125382 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 7125
137. 128607 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2047
138. 128814 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2254
139. 132125 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2934
140. 131528 Ophiorrhiza sp. Chusie Trisonthi BD 139
141. 132153 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2962
142. 132416 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 7258
143. 132459 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 7301
144. 132653 Ophiorrhiza sp. A. Nuammee 531
145. 132929 Ophiorrhiza sp. S. Pumikong 2019 90
146. 136596 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3621
147. 136599 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3624
148. 137195 Ophiorrhiza sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103892
149. 138253 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 1529
150. 138410 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 1686
151. 138779 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3658
152. 138857 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3736
153. 138868 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3747
154. 138913 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3792
155. 138940 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3819
156. 138965 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3844
157. 138974 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3853
158. 139667 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3909
159. 139682 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3924
160. 139861 Ophiorrhiza sp. T. Tatiya, P. Srisanga 1
161. 139862 Ophiorrhiza sp. T. Tatiya, P. Srisanga 2
162. 139863 Ophiorrhiza sp. T. Tatiya, P. Srisanga 3
163. 139864 Ophiorrhiza sp. T. Tatiya, P. Srisanga 4
164. 140048 Ophiorrhiza sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10089

ปิด

QR code