ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 6137
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Viburnum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CAPRIFOLIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 6137
Collected date

วันที่เก็บ

27 Mar 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 4 m in hill evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

77    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2483 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 2483
2. 1798 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 1798
3. 1835 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 1835
4. 3647 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 3647
5. 4422 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4422
6. 4490 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4490
7. 4628 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 4628
8. 5389 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5389
9. 5517 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5517
10. 5874 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 5874
11. 6149 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 6149
12. 7102 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7102
13. 7119 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7119
14. 7948 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 7948
15. 8326 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8326
16. 8645 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8645
17. 8939 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 8939
18. 9556 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 9556
19. 9853 Viburnum sp. S. Watthana & S. Siriphum 42
20. 10363 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 40
21. 10364 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 41
22. 10410 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 87
23. 11449 Viburnum sp. W. Pongamornkul 173
24. 12206 Viburnum sp. W. La-ongsri 39
25. 12873 Viburnum sp. P. Srisanga 403
26. 12909 Viburnum sp. P. Srisanga 439
27. 14860 Viburnum sp. W. Nanakorn et al. 14860
28. 16135 Viburnum sp. P. Suksathan 1999
29. 16470 Viburnum sp. P. Suksathan 2143
30. 16528 Viburnum sp. P. Suksathan 2201
31. 18132 Viburnum sp. P. Srisanga 1685
32. 18838 Viburnum sp. W. Pongamornkul 548
33. 19330 Viburnum sp. M. Norsaengsri 1209
34. 20556 Viburnum sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1455
35. 22489 Viburnum sp. P. Srisanga 2328
36. 22567 Viburnum sp. P. Srisanga 2406
37. 23605 Viburnum sp. P. Srisanga 2614
38. 23615 Viburnum sp. P. Srisanga 2624
39. 25603 Viburnum sp. C. Maknoi 639
40. 29127 Viburnum sp. S. Watthana & H. Kurzweil 2180
41. 29276 Viburnum sp. S. Watthana 2275
42. 30622 Viburnum sp. P. Suksathan 4242
43. 47025 Viburnum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 246
44. 50052 Viburnum sp. M.N. Tamura T-60208
45. 50266 Viburnum sp. H. Takahashi T-62521
46. 50281 Viburnum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52191
47. 50906 Viburnum sp. S. Watthana 3639
48. 56384 Viburnum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9021
49. 58808 Viburnum sp. Zhou-Shishun 3794
50. 60020 Viburnum sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2180
51. 61962 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087338
52. 60873 Viburnum sp. Ling Shein Man 087261
53. 61530 Viburnum sp. Ling Shein Man 087083
54. 61923 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087354
55. 61934 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087341
56. 61961 Viburnum sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087339
57. 66491 Viburnum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3310
58. 67078 Viburnum sp. W. Pongamornkul 3660
59. 67086 Viburnum sp. W. Pongamornkul 3668
60. 75225 Viburnum sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2253
61. 79406 Viburnum sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 203
62. 79593 Viburnum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097456
63. 80394 Viburnum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-209
64. 80478 Viburnum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-293
65. 84221 Viburnum sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4087
66. 86818 Viburnum sp. C. Glamwaewwong 112/58
67. 88237 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5243
68. 89246 Viburnum sp. C. Maknoi 4040
69. 94183 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5883
70. 94216 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5916
71. 95147 Viburnum sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-186
72. 95601 Viburnum sp. W. Pongamornkul 5962
73. 104582 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6359
74. 104593 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6370
75. 105917 Viburnum sp. W. Pongamornkul 6393
76. 106810 Viburnum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 530
77. 107561 Viburnum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-348

ปิด

QR code