ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 58772
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mycetia gracilis Craib
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Zhou-Shishun 3274
Collected date

วันที่เก็บ

18 Nov 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1 m; fruit: green, ripe white fruit.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3864 Mycetia gracilis Craib W. Nanakorn et al. 3864
2. 9259 Mycetia gracilis Craib P. Thongson 61
3. 11520 Mycetia gracilis Craib P. Suksathan 1130
4. 12544 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 305
5. 12852 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 382
6. 13673 Mycetia gracilis Craib P. Suksathan 1444
7. 14437 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 730
8. 14555 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 767
9. 15208 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 923
10. 15251 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 966
11. 16616 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 1210
12. 16762 Mycetia gracilis Craib Puff 990916.1.7
13. 18411 Mycetia gracilis Craib P. Suksathan 2738
14. 23154 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 2534
15. 25342 Mycetia gracilis Craib C. Maknoi L2
16. 28293 Mycetia gracilis Craib Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-21(1)
17. 29701 Mycetia gracilis Craib C. Maknoi 980
18. 30278 Mycetia gracilis Craib C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1232
19. 30691 Mycetia gracilis Craib P. Suksathan 4311
20. 32224 Mycetia gracilis Craib J.F. Maxwell 06-131
21. 35311 Mycetia gracilis Craib Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8115
22. 47032 Mycetia gracilis Craib S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 253
23. 48086 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 7255
24. 48668 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 7419
25. 50110 Mycetia gracilis Craib M.N. Tamura T-60253
26. 50271 Mycetia gracilis Craib H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63443
27. 50530 Mycetia gracilis Craib Li-Jianwu Cx00154
28. 51451 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 7521
29. 51584 Mycetia gracilis Craib W. La-ongsri & N. Romkham 1257
30. 52295 Mycetia gracilis Craib W. La-ongsri & N. Romkham 1537
31. 52488 Mycetia gracilis Craib Yin-Jiantao 1276
32. 54792 Mycetia gracilis Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1785
33. 55328 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 8285
34. 58900 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 3362
35. 58992 Mycetia gracilis Craib Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1886
36. 59117 Mycetia gracilis Craib Yin-Jiantao 1862
37. 60403 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 3231
38. 60340 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 3119
39. 65911 Mycetia gracilis Craib K. Srithi 397
40. 66840 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri 10438
41. 74374 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 7720
42. 86257 Mycetia gracilis Craib C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-261
43. 91134 Mycetia gracilis Craib W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3501

ปิด

QR code