ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 59222
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Derris sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 9759
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jul 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber by stream bank. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

620
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

92    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 380 Derris sp. W. Nanakorn et al. 380
2. 1639 Derris sp. W. Nanakorn et al. 1639
3. 7215 Derris sp. W. Nanakorn et al. 7215
4. 7574 Derris sp. W. Nanakorn et al. 7574
5. 10117 Derris sp. W. Nanakorn et al. 10117
6. 19024 Derris sp. W. Nanakorn et al. 19024
7. 22583 Derris sp. W. Nanakorn et al. 22583
8. 23953 Derris sp. C. Glamwaewwong 585
9. 27596 Derris sp. C. Maknoi 783
10. 28876 Derris sp. Ton s.n.
11. 28940 Derris sp. W. Nanakorn et al. 28940
12. 28957 Derris sp. W. Nanakorn et al. 28957
13. 32830 Derris sp. N. Muangyen 146
14. 34475 Derris sp. Warintorn K. 08-306
15. 35008 Derris sp. W. Pongamornkul 1812
16. 35723 Derris sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8575
17. 36274 Derris sp. W. Pongamornkul 2221
18. 38165 Derris sp. P. Wessumritt 47
19. 38981 Derris sp. W. Pongamornkul 2326
20. 39077 Derris sp. W. Pongamornkul 2422
21. 45298 Derris sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3459
22. 45614 Derris sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3383
23. 46465 Derris sp. W. Pongamornkul 2540
24. 49806 Derris sp. M. Norsaengsri 6325
25. 51646 Derris sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1319
26. 53601 Derris sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1230
27. 55765 Derris sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8566
28. 56003 Derris sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8618
29. 56882 Derris sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9192
30. 57135 Derris sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 250
31. 58079 Derris sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9831
32. 63501 Derris sp. M. Norsaengsri 6760
33. 63932 Derris sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9952
34. 64418 Derris sp. W. Pongamornkul 2967
35. 64588 Derris sp. W. Pongamornkul & Lisa (P.18) 3139
36. 66469 Derris sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3288
37. 67454 Derris sp. M. Norsaengsri et al. 0016
38. 67744 Derris sp. M. Norsaengsri 5802
39. 67757 Derris sp. M. Norsaengsri 5815
40. 71958 Derris sp. Ratchuporn Spanuchat s.n.
41. 73171 Derris sp. M. Norsaengsri 11341
42. 73672 Derris sp. W. Pongamornkul 04082
43. 74801 Derris sp. W. Pongamornkul 04275
44. 77925 Derris sp. C. Maknoi 5121
45. 77926 Derris sp. C. Maknoi 5122
46. 77966 Derris sp. C. Maknoi 5163
47. 77967 Derris sp. C. Maknoi 5164
48. 78029 Derris sp. C. Maknoi 5226
49. 80771 Derris sp. K. Phoutthavong et al. 539
50. 83900 Derris sp. S. Sawangsawat 614
51. 84079 Derris sp. W. Pongamornkul 4865
52. 84098 Derris sp. W. Pongamornkul 4884
53. 84109 Derris sp. W. Pongamornkul 4895
54. 84575 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3817
55. 84581 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3823
56. 84587 Derris sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3829
57. 85361 Derris sp. C. Maknoi 8009
58. 85438 Derris sp. C. Maknoi 8086
59. 85682 Derris sp. W. Pongamornkul 5023
60. 88068 Derris sp. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3543
61. 88773 Derris sp. C. Maknoi 8375
62. 88834 Derris sp. C. Maknoi 8435
63. 89343 Derris sp. W. Pongamornkul 5443
64. 89390 Derris sp. W. Pongamornkul 5490
65. 92622 Derris sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-013
66. 94418 Derris sp. N. Muangyen 1545
67. 95111 Derris sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-150
68. 95324 Derris sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4136
69. 95307 Derris sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4119
70. 95621 Derris sp. W. Pongamornkul 5982
71. 97039 Derris sp. C. Maknoi 5543
72. 98287 Derris sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-167
73. 98610 Derris sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-087
74. 98613 Derris sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-090
75. 100943 Derris sp. C. Maknoi 512
76. 101717 Derris sp. W. Pongamornkul 6258
77. 102513 Derris sp. V. Nguanchoo 763
78. 102733 Derris sp. V. Nguanchoo 1032
79. 105852 Derris sp. Pimsiri PN052
80. 114435 Derris sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4782
81. 114848 Derris sp. Henrik Balslev with Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8730
82. 114851 Derris sp. Henrik Balslev with Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8733
83. 115630 Derris sp. K. Wangwasit 180123-2
84. 115721 Derris sp. K. Wangwasit 180321-17
85. 116008 Derris sp. K. Wangwasit 180911-29
86. 116787 Derris sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-410
87. 117133 Derris sp. N. Muangyen 2400
88. 117314 Derris sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5111
89. 125365 Derris sp. W. Pongamornkul 7108
90. 129742 Derris sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4600
91. 131520 Derris sp. Chusie Trisonthi BD 97.1
92. 134397 Derris sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2747

ปิด

QR code