ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 59267
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oryza sativa L.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 9804
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jul 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in fields rice. Flowers light green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

684
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

18    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5044 Oryza sativa L. W. Nanakorn et al. 5044
2. 7819 Oryza sativa L. W. Nanakorn et al. 7819
3. 14094 Oryza sativa L. H. Hemadhulin 22
4. 17300 Oryza sativa L. P. Suksathan 2609
5. 28837 Oryza sativa L. W. Nanakorn et al. 28837
6. 34358 Oryza sativa L. W. Pongamornkul 1717
7. 39246 Oryza sativa L. M. Norsaengsri 4333
8. 39247 Oryza sativa L. M. Norsaengsri 4334
9. 41561 Oryza sativa L. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 154
10. 44794 Oryza sativa L. Piyawan Winichainan HN1130
11. 44987 Oryza sativa L. Yaovanit Polpim HN1411
12. 47356 Oryza sativa L. M. Inyaritt & S. Sittipracharat 023
13. 55715 Oryza sativa L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8515
14. 58294 Oryza sativa L. M. Norsaengsri 5288
15. 71865 Oryza sativa L. B. Pantarod 80
16. 84412 Oryza sativa L. K. Kertsawang 3266
17. 115508 Oryza sativa L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1400
18. 137983 Oryza sativa L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2877

ปิด

QR code