ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 59498
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Curcuma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Romklao Botanical Garden 0104/2553
Collected date

วันที่เก็บ

23 Sep 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Nobuyuki Tanaka
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in mixed deciduous forest. Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

650
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

170    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 25279 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 1120
2. 25663 Curcuma sp. C. Maknoi 199
3. 25664 Curcuma sp. C. Maknoi 200
4. 25689 Curcuma sp. C. Maknoi 226
5. 25697 Curcuma sp. C. Maknoi 234
6. 25700 Curcuma sp. C. Maknoi 237
7. 25716 Curcuma sp. C. Maknoi 253
8. 25791 Curcuma sp. C. Maknoi & P. Sirirugsa 327
9. 27761 Curcuma sp. C. Maknoi 339
10. 27828 Curcuma sp. C. Maknoi 944
11. 27833 Curcuma sp. C. Maknoi 949
12. 27834 Curcuma sp. C. Maknoi 950
13. 29173 Curcuma sp. C. Maknoi 519
14. 29182 Curcuma sp. C. Maknoi 545
15. 30620 Curcuma sp. P. Suksathan 4240
16. 30732 Curcuma sp. S. Watthana 2425
17. 31167 Curcuma sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2842
18. 31501 Curcuma sp. C. Maknoi 1623
19. 31568 Curcuma sp. A. Keratikornkol 355
20. 31956 Curcuma sp. C. Maknoi 1118
21. 31957 Curcuma sp. C. Maknoi 1119
22. 32822 Curcuma sp. N. Muangyen 138
23. 32823 Curcuma sp. N. Muangyen 139
24. 37265 Curcuma sp. C. Maknoi 2379
25. 40206 Curcuma sp. M. Norsaengsri 5396
26. 40833 Curcuma sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6053
27. 41357 Curcuma sp. M. Norsaengsri 4029
28. 45978 Curcuma sp. C. Maknoi 3890
29. 48684 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
30. 48685 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
31. 48686 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
32. 48687 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
33. 56469 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051213
34. 58553 Curcuma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9588
35. 62523 Curcuma sp. Romklao Botanical Garden 0463/2555
36. 64581 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3130
37. 64591 Curcuma sp. W. Pongamornkul & Lisa (P.21) 3142
38. 66773 Curcuma sp. M. Norsaengsri 10371
39. 66820 Curcuma sp. M. Norsaengsri 10418
40. 67062 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3644
41. 68550 Curcuma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2914
42. 68759 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089578
43. 70508 Curcuma sp. C. Maknoi 3375
44. 69934 Curcuma sp. P. Suksathan 5045
45. 69965 Curcuma sp. S. Sangvirotjanapat 622
46. 70490 Curcuma sp. C. Maknoi 3357
47. 71426 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3866
48. 71520 Curcuma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1057
49. 71991 Curcuma sp. N. Muangyen 0083
50. 72742 Curcuma sp. C. Maknoi 4977
51. 74805 Curcuma sp. W. Pongamornkul 04279
52. 74807 Curcuma sp. W. Pongamornkul 04281
53. 75249 Curcuma sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2426
54. 75704 Curcuma sp. W. Pongamornkul 4289
55. 78316 Curcuma sp. V. Nguanchoo 228
56. 78354 Curcuma sp. V. Nguanchoo 114
57. 78372 Curcuma sp. V. Nguanchoo 151
58. 80870 Curcuma sp. K. Phoutthavong et al. 409
59. 81923 Curcuma sp. P. Phaosrichai 180
60. 83847 Curcuma sp. P. Phaosrichai 233
61. 84209 Curcuma sp. W. Pongamornkul 4995
62. 84755 Curcuma sp. K. Kertsawang 2241
63. 84945 Curcuma sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4035
64. 85144 Curcuma sp. P. Phaosrichai 253
65. 85185 Curcuma sp. P. Phaosrichai 294
66. 89537 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB166
67. 89542 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB158
68. 89554 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB161
69. 89856 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB167
70. 90848 Curcuma sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3457
71. 92765 Curcuma sp. N. Muangyen 1335
72. 93213 Curcuma sp. D. Argyriou 318
73. 93492 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB232
74. 93493 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB233
75. 93494 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB234
76. 93501 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB241
77. 95360 Curcuma sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4172
78. 96637 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 153/60
79. 96644 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 160/60
80. 96648 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 164/60
81. 96697 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 213/60
82. 96712 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 228/60
83. 97118 Curcuma sp. P. Phaosrichai 502
84. 97133 Curcuma sp. P. Phaosrichai 517
85. 100847 Curcuma sp. P. Phaosrichai 574
86. 102559 Curcuma sp. V. Nguanchoo 817
87. 105753 Curcuma sp. C. Maknoi 6946
88. 106848 Curcuma sp. P. Panyadee and W. Khattiyot 113
89. 106851 Curcuma sp. P. Panyadee and W. Khattiyot 116
90. 107102 Curcuma sp. C. Maknoi 4870
91. 107178 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 5
92. 107181 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 8
93. 107192 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 19
94. 107214 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 41
95. 107218 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 45
96. 107219 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 46
97. 107221 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 48
98. 107223 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 50
99. 107241 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 68
100. 110054 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 927
101. 110074 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 947
102. 112620 Curcuma sp. C. Maknoi 3417
103. 113386 Curcuma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-87
104. 114545 Curcuma sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4894
105. 114904 Curcuma sp. T. Choopan et al. 2017-126
106. 114766 Curcuma sp. Thitiporn Pingyot 291
107. 114767 Curcuma sp. Thitiporn Pingyot 292
108. 115208 Curcuma sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 743
109. 115838 Curcuma sp. K. Wangwasit 180425-34
110. 116047 Curcuma sp. K. Wangwasit 180912-37
111. 116066 Curcuma sp. K. Wangwasit 180912-57
112. 117137 Curcuma sp. N. Muangyen 2404
113. 117186 Curcuma sp. N. Muangyen 2453
114. 117490 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1582
115. 118905 Curcuma sp. K. Inthamma 483
116. 117502 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1594
117. 118793 Curcuma sp. N. Boonruang 0143
118. 120506 Curcuma sp. W. Tanming SP12
119. 121670 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1731
120. 121671 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1732
121. 121676 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1737
122. 121690 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1751
123. 121777 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1837
124. 125355 Curcuma sp. W. Pongamornkul 7098
125. 125746 Curcuma sp. K. Punchay 680
126. 127522 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2022
127. 127589 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2556
128. 127594 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2561
129. 127596 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2563
130. 128248 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2049
131. 128389 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2190
132. 128409 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2210
133. 128411 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2212
134. 128938 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2377
135. 128636 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2076
136. 128723 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2163
137. 128799 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2239
138. 128947 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2386
139. 129048 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2487
140. 130614 Curcuma sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 891
141. 130663 Curcuma sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 940
142. 132410 Curcuma sp. W. Pongamornkul 7252
143. 133027 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2991
144. 133381 Curcuma sp. Thunchanok Somnoo 7
145. 134061 Curcuma sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3526
146. 134293 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2643
147. 134312 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2662
148. 134386 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2736
149. 135915 Curcuma sp. W. Pongamornkul 7884
150. 136317 Curcuma sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 236
151. 136544 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3569
152. 137521 Curcuma sp. K. Inthamma 1105
153. 137597 Curcuma sp. K. Inthamma 1181
154. 137798 Curcuma sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1382
155. 138183 Curcuma sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3077
156. 138267 Curcuma sp. K. Inthamma 1543
157. 138554 Curcuma sp. K. Inthamma 1815
158. 138583 Curcuma sp. K. Inthamma 1844
159. 138585 Curcuma sp. K. Inthamma 1846
160. 138732 Curcuma sp. Soraya Jantakun 61
161. 138733 Curcuma sp. Soraya Jantakun 62
162. 138734 Curcuma sp. Soraya Jantakun 63
163. 138802 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3681
164. 138863 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3742
165. 139364 Curcuma sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1940
166. 139418 Curcuma sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1997
167. 139419 Curcuma sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1998
168. 139420 Curcuma sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1999
169. 139446 Curcuma sp. S. Pumikong 2022 9
170. 139787 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 4029

ปิด

QR code