ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 59522
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus barbatus Mรผll.Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Tong tao
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Romklao Botanical Garden 2553 128
Collected date

วันที่เก็บ

23 Sep 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in mixed deciduous forest. Fruits yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

340
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

90    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3062 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Nanakorn et al. 3062
2. 3963 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Nanakorn et al. 3963
3. 8314 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Nanakorn et al. 8314
4. 9149 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Nanakorn et al. 9149
5. 9248 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Nanakorn et al. 9248
6. 9273 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Nanakorn et al. 9273
7. 9502 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Nanakorn et al. 9502
8. 28337 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. Y. Ochiai, S. Yokoyama 230804 21
9. 29670 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Glamwaewwong 1404
10. 29714 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi 993
11. 29781 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi 1102
12. 37557 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. J.F. Maxwell 06 378
13. 41144 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. Jatupol K. 09 498
14. 48534 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. M. Norsaengsri, N. Tathana 7285
15. 48563 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. M. Norsaengsri, N. Tathana 7314
16. 52299 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. La-ongsri, N. Romkham 1346
17. 52564 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1651
18. 54481 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. M. Norsaengsri, P. Thongson 6968
19. 58392 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. M. Norsaengsri, N. Tathana 9427
20. 60088 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2249
21. 64118 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2520
22. 65513 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. K. Srithi 614
23. 68636 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3000
24. 78964 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 160
25. 78981 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 177
26. 81054 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi 7235
27. 82227 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. M. Norsaengsri 12231
28. 82247 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. M. Norsaengsri 12251
29. 85801 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. M. Norsaengsri 12454
30. 86106 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 110
31. 86123 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 127
32. 87374 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 216
33. 87302 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 144
34. 87335 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 177
35. 88368 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. N. Muangyen 220
36. 88732 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 582
37. 90567 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. N. Muangyen 830
38. 90642 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. N. Muangyen 905
39. 90709 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. N. Muangyen 971
40. 90779 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3387
41. 91850 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. N. Muangyen 1218
42. 91983 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. K. Kertsawang 3548
43. 92618 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 9
44. 92678 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 69
45. 93743 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. K. Kertsawang 3662
46. 94825 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. Chusie, K. Srithi PK 61
47. 95315 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4127
48. 98536 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 13
49. 98653 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 130
50. 110101 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 974
51. 111114 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 62
52. 113191 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak, S. Wongwan 3885
53. 113426 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 127
54. 113694 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 395
55. 113718 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 419
56. 113719 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 420
57. 113737 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 438
58. 114438 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4785
59. 115229 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 764
60. 115230 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 765
61. 115365 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 900
62. 115720 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. K. Wangwasit 180321 16
63. 115750 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. K. Wangwasit 180321 47
64. 116663 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 286
65. 117666 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 36
66. 117671 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 41
67. 117764 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 134
68. 117879 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 249
69. 118712 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. N. Boonruang 61
70. 120745 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. N. Muangyen 2727
71. 121293 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. N. Boonruang 354
72. 123617 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 153
73. 123618 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 154
74. 123619 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 155
75. 123685 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 222
76. 124805 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. N. Muangyen 3382
77. 130601 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 878
78. 130602 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 879
79. 130603 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 880
80. 130863 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. Suchada Wongpakam, Wasana Kamkuan 8
81. 130935 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1208
82. 131529 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. Chusie Trisonthi BD 141
83. 132708 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. Anchalee Nuammee 586
84. 136380 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3405
85. 136522 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3547
86. 138251 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. K. Inthamma 1527
87. 138355 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. K. Inthamma 1631
88. 138449 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. K. Inthamma 1725
89. 139038 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 347
90. 139040 Mallotus barbatus Mรผll.Arg. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 349

ปิด

QR code