ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 59682
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn.
Family name

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Khambai 93
Collected date

วันที่เก็บ

10 Apr 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 20 m. GBH 52 cm. Dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 355 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. W. Nanakorn et al. 355
2. 5163 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. W. Nanakorn et al. 5163
3. 10891 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. Serm 50
4. 10895 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. S. Watthana 116
5. 12824 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. S. Watthana 196
6. 27298 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. W. Nanakorn et al. 27298
7. 28862 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. W. Nanakorn et al. 28862
8. 28932 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. W. Nanakorn et al. 28932
9. 29325 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. S. Watthana 2323
10. 31305 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. P. Srisanga 2980
11. 42695 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. Jatupol K. 10-521
12. 44731 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2402
13. 44761 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. S. Gardner ST2080
14. 45749 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. W. Nanakorn et al. 45749
15. 52692 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. C. Maknoi 2861
16. 52727 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. C. Maknoi 2896
17. 74979 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. C. Maknoi 6625
18. 82899 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. M. Norsaengsri 12283
19. 88033 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. C. Maknoi 7719
20. 97506 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. C. Maknoi 5487
21. 105402 Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. T. Khambai 368

ปิด

QR code