ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 60191
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scoparia dulcis L.
Family name

ชื่อวงศ์

PLANTAGINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 6026
Collected date

วันที่เก็บ

24 Aug 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

88    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1064 Scoparia dulcis L. W. Nanakorn et al. 1064
2. 3203 Scoparia dulcis L. W. Nanakorn et al. 3203
3. 3398 Scoparia dulcis L. W. Nanakorn et al. 3398
4. 4096 Scoparia dulcis L. W. Nanakorn et al. 4096
5. 8785 Scoparia dulcis L. W. Nanakorn et al. 8785
6. 10240 Scoparia dulcis L. W. Nanakorn et al. 10240
7. 18168 Scoparia dulcis L. P. Srisanga s.n.
8. 24204 Scoparia dulcis L. K. Kertsawang 197
9. 28385 Scoparia dulcis L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-28
10. 28457 Scoparia dulcis L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-17B
11. 35130 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 2208
12. 35906 Scoparia dulcis L. Jatupol K. 08-247
13. 41496 Scoparia dulcis L. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 72
14. 47827 Scoparia dulcis L. S. Sawangsawat 211
15. 52803 Scoparia dulcis L. C. Maknoi 2972
16. 62245 Scoparia dulcis L. Romklao Botanical Garden 0532/2555
17. 62300 Scoparia dulcis L. Romklao Botanical Garden 0587/2555
18. 65096 Scoparia dulcis L. K. Srithi 110
19. 66338 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 3378
20. 66393 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul & Pongsri 3178
21. 66977 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 3559
22. 67004 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 3586
23. 68455 Scoparia dulcis L. C. Maknoi 4558
24. 70823 Scoparia dulcis L. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 031
25. 71413 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 3853
26. 71840 Scoparia dulcis L. B. Pantarod 100
27. 71903 Scoparia dulcis L. J. Towaranonte s.n.
28. 73645 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 04055
29. 73789 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 04199
30. 74277 Scoparia dulcis L. Zhou-Shishun 7425
31. 74788 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 04262
32. 75384 Scoparia dulcis L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095483
33. 76757 Scoparia dulcis L. C. Maknoi 4679
34. 78102 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 4447
35. 78322 Scoparia dulcis L. V. Nguanchoo 240
36. 78377 Scoparia dulcis L. V. Nguanchoo 162
37. 80747 Scoparia dulcis L. V. Nguanchoo 226
38. 80337 Scoparia dulcis L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-152
39. 80697 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 4554
40. 83313 Scoparia dulcis L. C. Maknoi 7830
41. 85693 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 5034
42. 86027 Scoparia dulcis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-031
43. 86089 Scoparia dulcis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-093
44. 87221 Scoparia dulcis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-064
45. 88674 Scoparia dulcis L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 525
46. 88985 Scoparia dulcis L. Ubonwan Upho UBON 220
47. 89417 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 5517
48. 90041 Scoparia dulcis L. Thatima Luksanamaphon 008
49. 90345 Scoparia dulcis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-268
50. 93643 Scoparia dulcis L. Rukarcha 53
51. 93929 Scoparia dulcis L. Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092232
52. 94286 Scoparia dulcis L. N. Muangyen 1414
53. 94985 Scoparia dulcis L. Kamonrat Panta 034
54. 95554 Scoparia dulcis L. N. Muangyen 1751
55. 98379 Scoparia dulcis L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-259
56. 101744 Scoparia dulcis L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 029
57. 102148 Scoparia dulcis L. K. Kertsawang 4412
58. 102373 Scoparia dulcis L. V. Nguanchoo 608
59. 102493 Scoparia dulcis L. V. Nguanchoo 741
60. 102525 Scoparia dulcis L. V. Nguanchoo 777
61. 104351 Scoparia dulcis L. S. Kamonnate 929
62. 104558 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 6335
63. 105976 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul 6452
64. 106935 Scoparia dulcis L. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 646
65. 110989 Scoparia dulcis L. K. Kertsawang 4558
66. 112652 Scoparia dulcis L. N. Muangyen 2139
67. 112722 Scoparia dulcis L. N. Muangyen 2209
68. 112804 Scoparia dulcis L. N. Muangyen 2291
69. 113122 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6727
70. 113879 Scoparia dulcis L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-129
71. 114098 Scoparia dulcis L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-348
72. 114752 Scoparia dulcis L. Thitiporn Pingyot 277
73. 115499 Scoparia dulcis L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1391
74. 116153 Scoparia dulcis L. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6805
75. 117911 Scoparia dulcis L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-281
76. 121814 Scoparia dulcis L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1874
77. 123677 Scoparia dulcis L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-214
78. 124703 Scoparia dulcis L. N. Muangyen 3280
79. 124841 Scoparia dulcis L. N. Muangyen 3418
80. 125076 Scoparia dulcis L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 698
81. 127116 Scoparia dulcis L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1847
82. 131337 Scoparia dulcis L. Kamonnate Srithi MJU-147
83. 133868 Scoparia dulcis L. R. Kantasrila MSD 91
84. 134664 Scoparia dulcis L. T. Choopan et al. 2020-51
85. 137115 Scoparia dulcis L. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103007
86. 139645 Scoparia dulcis L. T. Choopan et al. s.n. 5
87. 140681 Scoparia dulcis L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100353
88. 140682 Scoparia dulcis L. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101593

ปิด

QR code