ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 60549
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Operculina turpethum (L.) Silva Manso
Family name

ชื่อวงศ์

Convolvulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Mang 88129
Collected date

วันที่เก็บ

4 Jan 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

George Staples
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadside. Climber. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6049 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Nanakorn et al. 6049
2. 8385 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Nanakorn et al. 8385
3. 22852 Operculina turpethum (L.) Silva Manso P. Srisanga 2503
4. 28277 Operculina turpethum (L.) Silva Manso K. Kertsawang 561
5. 38639 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Pongamornkul 2489
6. 39822 Operculina turpethum (L.) Silva Manso M. Norsaengsri 4929
7. 46523 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Pongamornkul 2598
8. 51572 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. La-ongsri, N. Romkham 1245
9. 55725 Operculina turpethum (L.) Silva Manso M. Norsaengsri, N. Tathana 8525
10. 57687 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4104
11. 57688 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4105
12. 64713 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Staples, G., Pornpongrungrueng, P., Pisuttimarn, P. 1536
13. 64715 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Staples, G., Traiperm, P., Pisuttimarn, P. 1535
14. 68408 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4511
15. 68443 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4546
16. 69024 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 646
17. 72458 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91175
18. 76759 Operculina turpethum (L.) Silva Manso C. Maknoi 4681
19. 77744 Operculina turpethum (L.) Silva Manso M. Norsaengsri 11663
20. 79736 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97176
21. 79737 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97216
22. 83444 Operculina turpethum (L.) Silva Manso Ubonwan Upho UBON 945
23. 91956 Operculina turpethum (L.) Silva Manso K. Kertsawang 3521
24. 92002 Operculina turpethum (L.) Silva Manso K. Kertsawang 3567
25. 95900 Operculina turpethum (L.) Silva Manso N. Muangyen 1856
26. 106299 Operculina turpethum (L.) Silva Manso P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 754
27. 113111 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6716
28. 114370 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4713
29. 116485 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 109
30. 116498 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 122
31. 122540 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1500
32. 125082 Operculina turpethum (L.) Silva Manso S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 704
33. 124999 Operculina turpethum (L.) Silva Manso S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 621
34. 125015 Operculina turpethum (L.) Silva Manso S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 637
35. 125021 Operculina turpethum (L.) Silva Manso S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 643
36. 125195 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1610
37. 125210 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1625
38. 130676 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 2840
39. 134540 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3175
40. 135346 Operculina turpethum (L.) Silva Manso W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 130

ปิด

QR code