ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 60936
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pimpinella cambodgiana H.Boissieu
Family name

ชื่อวงศ์

APIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087711
Collected date

วันที่เก็บ

24 Oct 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kazumi Fujikawa
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1927 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. Nanakorn et al. 1927
2. 4769 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. Nanakorn et al. 4769
3. 5685 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. Nanakorn et al. 5685
4. 5753 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. Nanakorn et al. 5753
5. 9725 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. Nanakorn et al. 9725
6. 9776 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. Nanakorn et al. 9776
7. 15837 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu P. Srisanga & C. Puff 1036
8. 15965 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu P. Suksathan s.n.
9. 16433 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu P. Suksathan s.n.
10. 21254 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu M. Norsaengsri 1201
11. 21454 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu M. Norsaengsri 1699
12. 33906 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu J.F. Maxwell 07-676
13. 34109 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. Pongamornkul 2034
14. 36358 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3001
15. 41012 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu K. Kertsawang 929
16. 64582 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. Pongamornkul 3131
17. 71532 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1069
18. 88268 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. Pongamornkul 5274
19. 93566 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5749
20. 104945 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu C. Maknoi 6102
21. 121765 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1825
22. 125394 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. Pongamornkul 7137
23. 132501 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. Pongamornkul 7381
24. 132515 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu W. Pongamornkul 7395
25. 136661 Pimpinella cambodgiana H.Boissieu Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103790

ปิด

QR code