ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 60939
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087708
Collected date

วันที่เก็บ

24 Oct 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Y. Tateishi
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadside. Climber. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1377 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. Nanakorn et al. 1377
2. 4308 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. Nanakorn et al. 4308
3. 5012 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. Nanakorn et al. 5012
4. 7657 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. Nanakorn et al. 7657
5. 16147 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain N. Drechsler, C. Scholz 7
6. 19166 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. Saemyarm 111
7. 50207 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain J.F. Maxwell 10-48
8. 52456 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1156
9. 61392 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain Law Shein 088377
10. 61516 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain Ling Shein Man 087158
11. 61711 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain Ling Shein Man 087600
12. 62834 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain M. Norsaengsri 10046
13. 65696 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain M. Norsaengsri 10186
14. 67121 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. Pongamornkul 3703
15. 68004 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain C. Lakoet 0385
16. 72350 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095263
17. 72931 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain M. Norsaengsri 10712
18. 72975 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain M. Norsaengsri 10756
19. 84620 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3862
20. 86697 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. Tanming 993
21. 88275 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. Pongamornkul 5281
22. 92448 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3921
23. 95318 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4130
24. 95443 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5105
25. 96068 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4252
26. 96166 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4351
27. 96249 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4434
28. 101788 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain P. Panyadee & W. Pongamornkul 088
29. 105935 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. Pongamornkul 6411
30. 107299 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-058
31. 110352 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5469
32. 111952 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9188
33. 112020 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9115
34. 112156 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8789
35. 112160 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8800
36. 112226 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8875
37. 121395 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain  W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1015
38. 125361 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain W. Pongamornkul 7104
39. 135314 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain C. Leeratiwong 21-1775
40. 136877 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Zayar Win 103824
41. 136878 Dysolobium grande (Wall. ex Benth.) Prain Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Prachaya Srisanga, Thant Shin 103229

ปิด

QR code