ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 60980
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam.
Family name

ชื่อวงศ์

THEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086618
Collected date

วันที่เก็บ

12 Feb 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Zhao Dongwei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Cultivated. Shrub 60-150 cm in height. Flowers white, anthers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 140 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. W. Nanakorn et al. 140
2. 1808 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. W. Nanakorn et al. 1808
3. 1901 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. W. Nanakorn et al. 1901
4. 6304 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. W. Nanakorn et al. 6304
5. 8617 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. W. Nanakorn et al. 8617
6. 10148 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. P. Thongson 81
7. 17871 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. W. Pongamornkul 534
8. 20393 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. P. Thongson 138
9. 27664 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. C. Maknoi 850
10. 29745 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. C. Maknoi 1066
11. 30416 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. W. Pongamornkul 1924
12. 30606 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. P. Suksathan 4226
13. 32069 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. Pranee Palee 1058
14. 34223 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. W. Pongamornkul 2147
15. 35557 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8385
16. 37179 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. C. Maknoi 2061
17. 38413 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. C. Maknoi & P. Srisanga 2185
18. 40367 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. C. Maknoi 2738
19. 40435 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. C. Maknoi 2806
20. 42678 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. Jatupol K. 09-504
21. 44426 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. Zhou Shi-shun 3535
22. 44941 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. Piyawan Winichainan HN1251
23. 52884 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. Yin-Jiantao 1368
24. 56767 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1957
25. 62637 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. W. Pongamornkul & Lisa (D17) 2890
26. 63384 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. Zhou-Shishun 7547
27. 71966 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. Ratchuporn Spanuchat s.n.
28. 73625 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. W. Pongamornkul 04035
29. 73996 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. K. Khwan 093
30. 77549 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. M. Norsaengsri 10930
31. 78107 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. W. Pongamornkul 4452
32. 88372 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. N. Muangyen 224
33. 105873 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. Pimsiri PN113
34. 112361 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1138
35. 113141 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. Rattana Muangrat 3
36. 127517 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2017

ปิด

QR code