ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61450
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonerila sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087673
Collected date

วันที่เก็บ

24 Oct 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Along stream. Herb. Flowers pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8004 Sonerila sp. W. Nanakorn et al. 8004
2. 12393 Sonerila sp. P. Suksathan 1288
3. 15742 Sonerila sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1845
4. 21052 Sonerila sp. M. Norsaengsri 1625
5. 21064 Sonerila sp. M. Norsaengsri 1637
6. 21257 Sonerila sp. M. Norsaengsri 1204
7. 21771 Sonerila sp. S. Watthana and P. Suksathan 1563
8. 27738 Sonerila sp. C. Maknoi 924
9. 29115 Sonerila sp. S. Watthana & H. Kurzweil 2170
10. 29422 Sonerila sp. P. Suksathan s.n.
11. 36826 Sonerila sp. P. Suksathan 4569
12. 42705 Sonerila sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6168
13. 42636 Sonerila sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6119
14. 48142 Sonerila sp. W. Boonprakop 0115
15. 49099 Sonerila sp. S. Watthana 3359
16. 50532 Sonerila sp. Li-Jianwu Cx00157
17. 52683 Sonerila sp. C. Maknoi 2852
18. 52765 Sonerila sp. C. Maknoi 2934
19. 62907 Sonerila sp. C. Lakoet 240
20. 63043 Sonerila sp. Li-Jianwu 722
21. 64445 Sonerila sp. W. Pongamornkul 2994
22. 64487 Sonerila sp. W. Pongamornkul 3036
23. 66208 Sonerila sp. W. Pongamornkul 3246
24. 73885 Sonerila sp. S. Watthana & K. Kertsawang 4197
25. 83808 Sonerila sp. P. Phaosrichai 194
26. 85576 Sonerila sp. C. Maknoi 8275
27. 87106 Sonerila sp. C. Glamwaewwong 400/58
28. 90314 Sonerila sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-237
29. 92648 Sonerila sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-039
30. 92718 Sonerila sp. T. Pingyot 26
31. 94139 Sonerila sp. W. Pongamornkul 5839
32. 95451 Sonerila sp. T. Pingyot 50
33. 98609 Sonerila sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-086
34. 105149 Sonerila sp. C. Maknoi 6340
35. 110076 Sonerila sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 949
36. 111071 Sonerila sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-020
37. 111769 Sonerila sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-289
38. 113705 Sonerila sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-406
39. 113955 Sonerila sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-205
40. 114492 Sonerila sp. N. Muangyen 1960
41. 117242 Sonerila sp. N. Muangyen 2509
42. 122942 Sonerila sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-412
43. 123715 Sonerila sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-252
44. 124788 Sonerila sp. N. Muangyen 3365
45. 128325 Sonerila sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2126
46. 128385 Sonerila sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2186
47. 133532 Sonerila sp. Natdanai Pan-in V 317

ปิด

QR code