ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61472
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygonum chinense L.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087647
Collected date

วันที่เก็บ

22 Oct 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest, forest edge. Herb. Flowers white. Fruits dark.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 927 Polygonum chinense L. W. Nanakorn et al. 927
2. 5580 Polygonum chinense L. W. Nanakorn et al. 5580
3. 7924 Polygonum chinense L. W. Nanakorn et al. 7924
4. 9670 Polygonum chinense L. W. Nanakorn et al. 9670
5. 10267 Polygonum chinense L. W. Pongamornkul 38
6. 31909 Polygonum chinense L. Pranee Palee 987
7. 43461 Polygonum chinense L. D. Khrueasan MS-29
8. 48092 Polygonum chinense L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7261
9. 51498 Polygonum chinense L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7568
10. 55315 Polygonum chinense L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8272
11. 55330 Polygonum chinense L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8287
12. 57074 Polygonum chinense L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9353
13. 59131 Polygonum chinense L. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1918
14. 61399 Polygonum chinense L. Law Shein 088366
15. 64140 Polygonum chinense L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2542
16. 65482 Polygonum chinense L. K. Srithi 414
17. 65610 Polygonum chinense L. M. Norsaengsri 10099
18. 71923 Polygonum chinense L. J. Towaranonte s.n.
19. 74124 Polygonum chinense L. Zhou-Shishun 7323
20. 74394 Polygonum chinense L. Zhou-Shishun 7757
21. 74636 Polygonum chinense L. Zhou-Shishun 7619
22. 84978 Polygonum chinense L. S. Watthana 4085
23. 101280 Polygonum chinense L. N. Muangyen AKN 029
24. 101303 Polygonum chinense L. S. Wanchan 19
25. 101327 Polygonum chinense L. Jittiporn Thasaniyakorn 135-136
26. 109568 Polygonum chinense L. S. Wanchan 19
27. 109605 Polygonum chinense L. Jittiporn Tassaniyakorn 135
28. 131549 Polygonum chinense L. Chusie Trisonthi BD 210
29. 135400 Polygonum chinense L. Fumihiro Konta CH- 417

ปิด

QR code