ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 6418
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn.
Family name

ชื่อวงศ์

Irvingiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 6418
Collected date

วันที่เก็บ

9 May 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 15 m high in dry deciduous forest. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Maha Sarakham, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

72    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 881 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 881
2. 1575 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 1575
3. 3060 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 3060
4. 3314 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 3314
5. 3780 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 3780
6. 4136 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 4136
7. 9368 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 9368
8. 9124 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 9124
9. 11652 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Pongamornkul 223
10. 17706 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Pongamornkul 632
11. 20536 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1435
12. 27908 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Wangwasit 50616 5
13. 28974 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 28974
14. 29637 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Glamwaewwong 1371
15. 33136 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Warintorn K. 07 120
16. 34470 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Warintorn K. 08 301
17. 34512 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Warintorn K. 08 343
18. 35877 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Jatupol K. 08 218
19. 37772 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. M. Norsaengsri 3727
20. 41704 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. J.F. Maxwell 09 184
21. 47786 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. S. Sawangsawat 180
22. 50743 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. L. kamkom 2008
23. 54542 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Chantaranothai et al. s.n.
24. 54629 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Chantaranothai et al. 45
25. 54641 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Chantaranothai et al. 184
26. 54642 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Chantaranothai et al. 1772
27. 62549 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Romklao Botanical Garden 2555 489
28. 63599 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. M. Norsaengsri, P. Thongson 6675
29. 65507 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Srithi 450
30. 67652 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 919
31. 67663 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 930
32. 68505 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3077
33. 70495 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi 3362
34. 82161 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi 7753
35. 82224 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. M. Norsaengsri 12227
36. 83708 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. S. Bunma s.n.
37. 84776 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Kertsawang 2262
38. 87366 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 208
39. 87417 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 259
40. 88562 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 413
41. 89528 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Srisanga, P. Panyachan 3871
42. 90586 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen 849
43. 91796 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen 1164
44. 91889 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen 1257
45. 92798 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Turreira-Garcia 671
46. 92941 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. D. Argyriou 22
47. 93099 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Turreira-Garcia 161
48. 93107 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Turreira-Garcia 170
49. 94568 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen 1694
50. 94756 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Pornthip Kanta s.n.
51. 94766 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Kaweesin Kamwong 45
52. 94955 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. D. Argyriou 474
53. 95343 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4155
54. 105503 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi 6846
55. 109672 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Orathai Saibua 1
56. 109953 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. TLBG 549
57. 110909 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Kertsawang 4479
58. 113182 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak, S. Wongwan 3876
59. 114442 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4789
60. 117603 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Phaosrichai, M. Wongnak 1695
61. 117656 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 26
62. 118798 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Boonruang 148
63. 118892 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Inthamma 470
64. 127303 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1938
65. 128504 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2305
66. 131110 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2301
67. 133905 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3425
68. 137588 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Inthamma 1172
69. 139519 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. T. Choopan et al. 2021 136
70. 139520 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. T. Choopan et al. 2021 170
71. 139647 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. T. Choopan et al. s.n. 14
72. 142888 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi et al. 5935

ปิด

QR code