ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61559
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087052
Collected date

วันที่เก็บ

7 Feb 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kazumi Fujikawa
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shade. Shrub. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

17    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5566 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen W. Nanakorn et al. 5566
2. 5637 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen W. Nanakorn et al. 5637
3. 5698 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen W. Nanakorn et al. 5698
4. 5847 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen W. Nanakorn et al. 5847
5. 7909 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen W. Nanakorn et al. 7909
6. 8533 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen W. La-ongsri 101
7. 10406 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 83
8. 22688 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2420
9. 25981 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen P. Suksathan 3637
10. 34179 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen W. Pongamornkul 2104
11. 60545 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen Ling Shein Man 088126
12. 60564 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen Ling Shein Man 088099
13. 60797 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen Ling Shein Man 088215
14. 61020 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086643
15. 89057 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen N. Muangyen 648
16. 94490 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen N. Muangyen 1617
17. 101778 Synotis nagensium (C.B. Clarke) C. Jeffrey et Y.L. Chen P. Panyadee & W. Pongamornkul 074

ปิด

QR code