ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61591
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eurysolen gracilis Prain
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087222
Collected date

วันที่เก็บ

21 Mar 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Along stream. Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

4000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3088 Eurysolen gracilis Prain W. Nanakorn et al. 3088
2. 5463 Eurysolen gracilis Prain W. Nanakorn et al. 5463
3. 6189 Eurysolen gracilis Prain W. Nanakorn et al. 6189
4. 7987 Eurysolen gracilis Prain W. Nanakorn et al. 7987
5. 10388 Eurysolen gracilis Prain P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 65
6. 16613 Eurysolen gracilis Prain P. Srisanga 1207
7. 22416 Eurysolen gracilis Prain C. Glamwaewwong 105
8. 27367 Eurysolen gracilis Prain P. Kumphet sn. 51
9. 30767 Eurysolen gracilis Prain J.F. Maxwell 06-995
10. 34190 Eurysolen gracilis Prain W. Pongamornkul 2115
11. 34111 Eurysolen gracilis Prain W. Pongamornkul 2036
12. 35353 Eurysolen gracilis Prain Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8164
13. 36332 Eurysolen gracilis Prain W. Pongamornkul 2279
14. 36475 Eurysolen gracilis Prain P. Srisanga with W. Nanakorn, P. Suksathan, P. Panyachan 3119
15. 38091 Eurysolen gracilis Prain S. Watthana & A. Keratikorkul 2868
16. 45056 Eurysolen gracilis Prain M. Tanaros 458
17. 54603 Eurysolen gracilis Prain C. Leeratiwong 04-153
18. 60440 Eurysolen gracilis Prain Wang Hong 8407
19. 73429 Eurysolen gracilis Prain C. Lakoet 0587
20. 77022 Eurysolen gracilis Prain V. Nguanchoo 540
21. 78355 Eurysolen gracilis Prain V. Nguanchoo 115
22. 84269 Eurysolen gracilis Prain S. Watthana 2868
23. 95972 Eurysolen gracilis Prain P. Phaosrichai 370
24. 102573 Eurysolen gracilis Prain V. Nguanchoo 831

ปิด

QR code