ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 62019
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scutellaria discolor Colebr.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087493
Collected date

วันที่เก็บ

27 Jun 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

17    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1926 Scutellaria discolor Colebr. W. Nanakorn et al. 1926
2. 15215 Scutellaria discolor Colebr. P. Srisanga 930
3. 14906 Scutellaria discolor Colebr. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 446
4. 16075 Scutellaria discolor Colebr. P. Suksathan 1940
5. 16440 Scutellaria discolor Colebr. P. Suksathan 2113
6. 18467 Scutellaria discolor Colebr. P. Suksathan 2794
7. 20010 Scutellaria discolor Colebr. C. Maknoi 59
8. 28035 Scutellaria discolor Colebr. S. Watthana & S. Pumicong 1988
9. 33908 Scutellaria discolor Colebr. J.F. Maxwell 07-678
10. 35632 Scutellaria discolor Colebr. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8469
11. 36449 Scutellaria discolor Colebr. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3093
12. 39116 Scutellaria discolor Colebr. Jatupol K. 08-465
13. 54659 Scutellaria discolor Colebr. C. Leeratiwong 04-117
14. 58885 Scutellaria discolor Colebr. Zhou-Shishun 3977
15. 75457 Scutellaria discolor Colebr. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095116
16. 76517 Scutellaria discolor Colebr. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094030
17. 101780 Scutellaria discolor Colebr. P. Panyadee & W. Pongamornkul 076

ปิด

QR code