ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61523
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Saurauia napaulensis DC.
Family name

ชื่อวงศ์

Actinidiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Mang 87090
Collected date

วันที่เก็บ

12 Feb 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Along stream. Tree. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 833 Saurauia napaulensis DC. W. Nanakorn et al. 833
2. 4409 Saurauia napaulensis DC. W. Nanakorn et al. 4409
3. 5840 Saurauia napaulensis DC. W. Nanakorn et al. 5840
4. 6381 Saurauia napaulensis DC. W. Nanakorn et al. 6381
5. 6629 Saurauia napaulensis DC. W. Nanakorn et al. 6629
6. 9554 Saurauia napaulensis DC. W. Nanakorn et al. 9554
7. 10368 Saurauia napaulensis DC. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 45
8. 11116 Saurauia napaulensis DC. L. Averyanov, N.Q. Binh, N.V. Duy, P.K. Loc VH 2785
9. 12209 Saurauia napaulensis DC. W. La-ongsri 42
10. 15267 Saurauia napaulensis DC. P. Srisanga 982
11. 21167 Saurauia napaulensis DC. P. Srisanga, C. Maknoi 2041
12. 30128 Saurauia napaulensis DC. S. Watthana 2399
13. 32017 Saurauia napaulensis DC. Pranee Palee 957
14. 38599 Saurauia napaulensis DC. W. Pongamornkul 2449
15. 47119 Saurauia napaulensis DC. Chusie KY 309
16. 54025 Saurauia napaulensis DC. M. Norsaengsri, N. Tathana 8203
17. 60487 Saurauia napaulensis DC. Ling Shein Mang 87935
18. 62038 Saurauia napaulensis DC. Ling Shein Mang, Ling Kee, Htum Tin 87448
19. 68793 Saurauia napaulensis DC. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89616
20. 68813 Saurauia napaulensis DC. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89639
21. 69154 Saurauia napaulensis DC. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89215
22. 69900 Saurauia napaulensis DC. Kazumi Fujikawa, Keniji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda, Ling Shein Mang, Hong Mang 53084
23. 74086 Saurauia napaulensis DC. Zhou-Shishun 7272
24. 75112 Saurauia napaulensis DC. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2504
25. 76373 Saurauia napaulensis DC. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94284
26. 79610 Saurauia napaulensis DC. Philip Thomas, Thin Maung Soe, U Pone Yin 383
27. 80134 Saurauia napaulensis DC. Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine (Forest department) 97567
28. 80135 Saurauia napaulensis DC. Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine (Forest department) 97475
29. 80136 Saurauia napaulensis DC. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Law Shine 97008
30. 90227 Saurauia napaulensis DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 150
31. 95662 Saurauia napaulensis DC. Chusie, Trithip Sukho KK 46
32. 98544 Saurauia napaulensis DC. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 21
33. 101267 Saurauia napaulensis DC. N. Muangyen AKN 12
34. 101309 Saurauia napaulensis DC. S. Wanchan 25
35. 101967 Saurauia napaulensis DC. Phiangphak Sukkharak 22
36. 103673 Saurauia napaulensis DC. Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana, Truong Quang Cuong 2 7
37. 104511 Saurauia napaulensis DC. W. Pongamornkul 6288
38. 107402 Saurauia napaulensis DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 168
39. 107403 Saurauia napaulensis DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 169
40. 109574 Saurauia napaulensis DC. S. Wanchan 25
41. 111637 Saurauia napaulensis DC. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 160
42. 111736 Saurauia napaulensis DC. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 256
43. 111746 Saurauia napaulensis DC. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 266
44. 113595 Saurauia napaulensis DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 296
45. 113924 Saurauia napaulensis DC. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 174
46. 118393 Saurauia napaulensis DC. K. Inthamma 292
47. 118420 Saurauia napaulensis DC. K. Inthamma 319
48. 118977 Saurauia napaulensis DC. K. Inthamma 564
49. 122750 Saurauia napaulensis DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 220
50. 141419 Saurauia napaulensis DC. K. Inthamma KI 692

ปิด

QR code