ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 62066
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cleisostoma bambusarum (King & Pantl.) King & Pantl.
Family name

ชื่อวงศ์

ORCHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 4108
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

S. Watthana
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphyte on bamboo shoot. Sepal greenish-brown. Petals greenish-brown with 2 reddish-brown flushed at apical part. Hypochile white with purplish-red along the side lobes's margin; epichile purplish-red. See spirit collecting; Pic-507-109-123; Pana 117-962-966
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol DNA Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

ไม่มีตัวอย่างซ้ำ
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 81483 Cleisostoma bambusarum (King & Pantl.) King & Pantl. S. Watthana, K. Sriton & W. La-ongsri 4295

ปิด

QR code