ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 61719
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myriopteron extensum (Wight) K.Schum.
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087592
Collected date

วันที่เก็บ

27 Jul 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous forest, roadside. Climber. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1336 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Nanakorn et al. 1336
2. 1467 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Nanakorn et al. 1467
3. 4156 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Nanakorn et al. 4156
4. 4696 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Nanakorn et al. 4696
5. 5357 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Nanakorn et al. 5357
6. 6944 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Nanakorn et al. 6944
7. 6963 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Nanakorn et al. 6963
8. 7375 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Nanakorn et al. 7375
9. 7414 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Nanakorn et al. 7414
10. 7423 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Nanakorn et al. 7423
11. 7988 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Nanakorn et al. 7988
12. 11705 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Pongamornkul 253
13. 15424 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 616
14. 19157 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Saemyarm 100
15. 25546 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Nanakorn et al. 25546
16. 27487 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. P. Kumphet sn. 171
17. 32049 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. Pranee Palee 1020
18. 33878 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. J.F. Maxwell 07-646
19. 38971 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Pongamornkul 2316
20. 39031 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Pongamornkul 2376
21. 46010 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. C. Maknoi 3922
22. 47251 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. Chusie KY109
23. 47938 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. M. Norsaengsri 7106
24. 49434 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11207
25. 49436 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. T. Shimizu, M. Hutoh & D. Chaiglom T-8710
26. 50802 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. S. Watthana 3531
27. 55403 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. M. Norsaengsri & N. Tathana 8391
28. 59533 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. Romklao Botanical Garden 0139/2553
29. 63243 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. Zhou-Shishun 5103
30. 64570 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Pongamornkul 3119
31. 67852 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. M. Norsaengsri 10532
32. 68112 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 588
33. 69816 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. Law Shein 091574
34. 71170 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. Thaya 1200
35. 71559 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1096
36. 72461 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 095021
37. 73334 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. C. Lakoet 0492
38. 75712 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Pongamornkul 4297
39. 75679 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Tanming 567
40. 76936 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Tanming 710
41. 77522 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Pongamornkul 4355
42. 78092 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Pongamornkul 4437
43. 80184 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097158
44. 84928 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. S. Watthana & W. La-ongsri 4011
45. 87124 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. P. Phaosrichai 302
46. 87250 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-093
47. 88740 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 590
48. 90113 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-36
49. 90892 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. Thaya 1200
50. 92171 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028932
51. 96128 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4312
52. 98393 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-273
53. 100835 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. P. Phaosrichai 562
54. 106301 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 756
55. 106407 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 862
56. 109799 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. TLBG 136
57. 110218 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5306
58. 110421 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5539
59. 112602 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. C. Maknoi 3399
60. 117120 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. N. Muangyen 2387
61. 123021 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-15
62. 123736 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-273
63. 126719 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. Pattararat Wongman 033
64. 128111 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. K. Inthamma 970
65. 130595 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 872
66. 130700 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. S. Jantakun, K. Inthamma & B. Jantakun 11
67. 131836 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 25
68. 133054 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3018
69. 132435 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Pongamornkul 7277
70. 133025 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2989
71. 135166 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3332
72. 135342 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 126
73. 136676 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103637
74. 139113 Myriopteron extensum (Wight) K.Schum. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 424

ปิด

QR code