ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 606
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Baccaurea ramiflora Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

Phyllanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 606
Collected date

วันที่เก็บ

22 Apr 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Peter C. van Welzen
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree up to 8-10 m high. Leaves spirally. Inflorescence panicle, yellow. Fruit burry, yellowish when ripen.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

62    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 364 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 364
2. 605 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 605
3. 5980 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 5980
4. 6177 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 6177
5. 9017 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 9017
6. 9470 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 9470
7. 9481 Baccaurea ramiflora Lour. W. Nanakorn et al. 9481
8. 11221 Baccaurea ramiflora Lour. S. Watthana 139
9. 13856 Baccaurea ramiflora Lour. P. Srisanga 559
10. 14238 Baccaurea ramiflora Lour. Morakot 30
11. 24757 Baccaurea ramiflora Lour. K. Kertsawang 267
12. 24884 Baccaurea ramiflora Lour. C. Glamwaewwong 880
13. 28295 Baccaurea ramiflora Lour. Y. Ochiai, S. Yokoyama 210804 22
14. 28319 Baccaurea ramiflora Lour. NULL
15. 28466 Baccaurea ramiflora Lour. Y. Ochiai, S. Yokoyama 220805 26
16. 29932 Baccaurea ramiflora Lour. K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70322 10
17. 30194 Baccaurea ramiflora Lour. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-2 65
18. 32024 Baccaurea ramiflora Lour. Pranee Palee 965
19. 36221 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3433
20. 36954 Baccaurea ramiflora Lour. P. Srisanga 3170
21. 39854 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri 4961
22. 41203 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5592
23. 42174 Baccaurea ramiflora Lour. Wang Hong 6395
24. 43374 Baccaurea ramiflora Lour. D. Khrueasan MS 156
25. 44314 Baccaurea ramiflora Lour. S. Gardner, P. Tippayasri ST 1413
26. 44329 Baccaurea ramiflora Lour. P. Sidisunthorn, P. Tippayasri ST 1520
27. 44926 Baccaurea ramiflora Lour. Piyawan Winichainan HN 1106
28. 47172 Baccaurea ramiflora Lour. Chusie KY 209
29. 51768 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana 7822
30. 51850 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana 7905
31. 56109 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana 8879
32. 56135 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana 8905
33. 56354 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana 8991
34. 59599 Baccaurea ramiflora Lour. T. Khambai 10
35. 59254 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana 9791
36. 73967 Baccaurea ramiflora Lour. K. Khwan 17
37. 74729 Baccaurea ramiflora Lour. Zhou-Shishun 8187
38. 74887 Baccaurea ramiflora Lour. Zhou-Shishun 8376
39. 74983 Baccaurea ramiflora Lour. C. Maknoi 6629
40. 76664 Baccaurea ramiflora Lour. S. Sakuna 3
41. 79032 Baccaurea ramiflora Lour. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 228
42. 82248 Baccaurea ramiflora Lour. M. Norsaengsri 12252
43. 84822 Baccaurea ramiflora Lour. K. Kertsawang 2308
44. 85127 Baccaurea ramiflora Lour. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3363
45. 90573 Baccaurea ramiflora Lour. N. Muangyen 836
46. 90809 Baccaurea ramiflora Lour. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3417
47. 90811 Baccaurea ramiflora Lour. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3419
48. 92846 Baccaurea ramiflora Lour. D. Argyriou 618
49. 92851 Baccaurea ramiflora Lour. N. Turreira-Garcia 613
50. 93036 Baccaurea ramiflora Lour. N. Turreira-Garcia 213
51. 93064 Baccaurea ramiflora Lour. D. Argyriou 118
52. 93533 Baccaurea ramiflora Lour. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5716
53. 105517 Baccaurea ramiflora Lour. C. Maknoi 6860
54. 105790 Baccaurea ramiflora Lour. Pimsiri PN 60
55. 110427 Baccaurea ramiflora Lour. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5545
56. 114146 Baccaurea ramiflora Lour. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 396
57. 121051 Baccaurea ramiflora Lour. N. Muangyen 3033
58. 121133 Baccaurea ramiflora Lour. N. Muangyen 3115
59. 124657 Baccaurea ramiflora Lour. N. Muangyen 3234
60. 127778 Baccaurea ramiflora Lour. Sukanya K 45
61. 131127 Baccaurea ramiflora Lour. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2318
62. 131436 Baccaurea ramiflora Lour. Chusie Trisonthi BD 19

ปิด

QR code